3009/21-03-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 Της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 11ης Απριλίου 2016,
για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής
στο Σύλλογο Εργαζομένων του ΤΕΕ
και Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που εκλέχτηκε στην Εκλογο-Απολογιστική Γενική Συνέλευση της 17ης Μαρτίου 2016, για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Ε.ΤΕΕ και Αντιπροσώπους για το Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ανακοινώνει τη διενέργεια αρχαιρεσιών, βάσει της Απόφασης της Εκλογο-Απολογιστικής Γενικής Συνέλευσης στις 17.03.2016 :

ΤΟΠΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ & ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Ε.ΤΕΕ και Αντιπροσώπων στο Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., θα γίνουν την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08:30 έως 15:30.

Οι αρχαιρεσίες θα πραγματοποιηθούν σε Τοπικά Εκλογικά Τμήματα της Αθήνας και της Περιφέρειας τα οποία θα συσταθούν μετά την 28η Μαρτίου και θα ακολουθήσει ενημέρωση γι αυτά καθώς και για τη σύσταση των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών με επόμενη ανακοίνωση.

Στα Τοπικά Εκλογικά Τμήματα θα διεξάγει τις εκλογές Δικαστικός Αντιπρόσωπος και Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Για την ανάδειξη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ μετέχουν :

 

Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»

·         ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΤΟΤΑ)

·         ΖΑΠΑΝΤΙΩΤΗ ΜΑΡΙΑ
·         ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ
·         ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
·         ΣΚΟΥΛΗΚΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

Ο Συνδυασμός «ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»

·         ΑΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
·         ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
·         ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
·         ΜΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
·         ΠΕΤΡΟΥΤΣΑ ΦΩΤΕΙΝΗ (ΦΑΙΗ)
·         ΧΥΔΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνδυασμός «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΤΕΕ»

·         ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
·         ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Συνδυασμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
«Αγωνιστική Ενότητα Εργαζομένων στο ΤΕΕ»
«Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΤΕΕ»

·         ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
·         ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΠΥ)
·         ΒΑΣΙΛΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
·         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
·         ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
·         ΚΟΓΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
·         ΛΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
·         ΜΕΛΕΤΗ ΣΟΦΙΑ
·         ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ
·         ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

B.   Για την ανάδειξη ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ μετέχουν:

Συνδυασμός «ΕΝΙΑΙΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ»

·         ΔΑΜΙΑΝΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ
·         ΔΟΥΒΗ ΕΥΓΕΝΙΑ (ΤΖΕΝΗ)
·         ΚΑΠΕΛΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

 Γ.   Για την ανάδειξη ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.   μετέχουν :

Συνδυασμός «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»

·         ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
·         ΖΑΡΚΑΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ

Ο Συνδυασμός «ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»

·         ΑΡΕΣΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
·         ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
·         ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ
·         ΚΑΠΕΤΑΝΑ ΕΥΘΥΜΙΑ (ΕΦΗ)
·         ΜΠΑΤΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΕΥΗ)
·         ΧΥΔΙΡΟΓΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

Συνδυασμός «ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ στο ΤΕΕ»

·         ΓΚΟΥΝΤΟΥΜΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΒΟΥΛΑ)
·         ΚΑΡΥΔΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ

Συνδυασμός ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
«Αγωνιστική Ενότητα Εργαζομένων στο ΤΕΕ»
«Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζομένων στο ΤΕΕ»

·         ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
·         ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ (ΠΕΠΥ)
·         ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
·         ΕΥΘΥΜΙΑΤΟΣ ΠΕΤΡΟΣ
·         ΚΟΓΚΟΥ ΒΕΝΕΤΙΑ
·         ΛΑΔΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
·         ΠΕΤΡΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΣΤΙΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Δικαίωμα συμμετοχής για την εκλογή των Μελών Διοικητικού Συμβουλίου και της Εξελεγκτικής Επιτροπής, έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη του Συλλόγου, με τις παρακάτω προϋποθέσεις :

 1. Να είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδή να έχουν καταβάλει την εισφορά του α’ τριμήνου του τρέχοντος έτους. Καταληκτική ημερομηνία θα είναι η 28η Μαρτίου 2016 ημέρα Δευτέρα έως τις 10:00π.μ..
 2. Να έχουν οπωσδήποτε μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα ή το βιβλιάριο Υγείας, ή το διαβατήριο, ή την άδεια οδήγησης.

Παρακαλούνται οι συνάδελφοι οι οποίοι δεν είναι ταμειακά τακτοποιημένοι έως και το Μάρτιο του έτους 2016 και θέλουν να συμμετάσχουν στις αρχαιρεσίες της 11ης Απριλίου 2016, να καταθέσουν τις συνδρομές τους ώστε να συμπεριληφθούν στον Κατάλογο των Εγγεγραμμένων Μελών που έχουν δικαίωμα ψήφου.

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΕΚΛΟΓΕΩΝ

Παρακαλούνται οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Δ.Ε. των Περιφερειακών Τμημάτων να διασφαλίσουν την απρόσκοπτη συμμετοχή όλων των Συναδέλφων χορηγώντας συνδικαλιστική άδεια κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών του Συλλόγου και να παρέχουν οποιεσδήποτε διευκολύνσεις για την επιτυχή διενέργεια των αρχαιρεσιών.

Παρακαλούμε επίσης για την ανάρτηση της παρούσας, σε εμφανές σημείο του χώρου της Υπηρεσίας για την έγκαιρη ενημέρωση όλων των Συναδέλφων.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
 • ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
 • ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΙΑΣ ΤΕΕ
 • ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΕΕ
 • ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΕΕ
 • ΠΡΟΕΔΡΟΥΣ ΠΕΡΙΦ. ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΕ
 • Δ.Ε. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΕΕ
 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΕ
 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΕΕ – ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΕΡΓΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΜΠΟΣΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΣΗΜΙΝΑ

2016-03-21_3009_Ανακοίνωση Διενέργειας Αρχαιρεσιών Σ.Ε. ΤΕΕ