3008/18-03-2016 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ Κ.Ε.Ε. των ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής
για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών της 11ης Απριλίου 2016,
για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Εξελεγκτικής Επιτροπής στο Σύλλογο Εργαζομένων του ΤΕΕ
και Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Στις 17 Μαρτίου 2016, στα γραφεία του ΤΕΕ στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε η Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εργαζομένων ΤΕΕ. Στη συνέλευση αυτή, εκλέχτηκε Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, προκειμένου να πραγματοποιήσει αρχαιρεσίες για την ανάδειξη :

α. Διοικητικού Συμβουλίου Συλλόγου εργαζομένων ΤΕΕ,

β. Εξελεγκτικής Επιτροπής του Σ.Ε.ΤΕΕ και

γ. Αντιπροσώπων για το Συνέδριο της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Οι παραπάνω αρχαιρεσίες θα γίνουν την 11η Απριλίου 2016, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 08:30 έως 15:30, και θα πραγματοποιηθούν σε Τοπικά Εκλογικά Τμήματα στην Αθήνα και την Περιφέρεια τα οποία θα συσταθούν αμέσως μετά την 28η Μαρτίου (ημερομηνία μέχρι την οποία μπορούν οι συνάδελφοι να τακτοποιήσουν τη συνδρομή τους για το 2016).

Σε όλα τα Τοπικά Εκλογικά Τμήματα θα παρευρίσκεται Δικαστικός Αντιπρόσωπος και Τριμελής Εφορευτική Επιτροπή.

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα εγγεγραμμένα Μέλη του Συλλόγου, τα οποία είναι ταμειακά τακτοποιημένα, δηλαδή όσα έχουν καταβάλει την εισφορά του Α΄ τριμήνου του τρέχοντος έτους.

Καταληκτική ημερομηνία για την εξόφληση των συνδρομών θα είναι η 28η Μαρτίου 2016. Παρακαλούνται οι συνάδελφοι να έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους εκκρεμότητες μέχρι τη συγκεκριμένη ημερομηνία, προκειμένου να συνταχθούν οι εκλογικοί κατάλογοι με βάση τις εγγραφές που θα έχουν προκύψει για όσους θα έχουν το δικαίωμα να ψηφίσουν, και επομένως να προσδιοριστούν τα Εκλογικά Τμήματα.

Εάν κάποιος συνάδελφος επιθυμεί να συμμετέχει σε Τοπική Εφορευτική Επιτροπή, μπορεί να το δηλώσει τηλεφωνικά ή με e-mail στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Διαφορετικά η σύσταση των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών θα γίνει με κλήρωση από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

Η πληρωμή μπορεί να γίνει ατομικά ή ομαδικά με ταχυδρομική επιταγή για τον ΣΕΤΕΕ στο Κεντρικό Κατάστημα των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ – Πλατεία Συντάγματος στο όνομα «Καμπόσου Αναστασία του Δημητρίου» αναγράφοντας το ονοματεπώνυμό τους και στην αιτιολογία «Συνδρομές ΣΕΤΕΕ»

Αφού οριστικοποιηθούν τα Τμήματα και προχωρήσουν και τα υπόλοιπα διαδικαστικά θέματα, θα ακολουθήσει επόμενη αναλυτικότερη ανακοίνωση.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ( email: kee-setee2016@central.tee.gr ) αποτελείται από τους εξής συναδέλφους :

Πρόεδρος

Περγαντοπούλου Αλεξάνδρα   τηλ. 210-3291345

Τακτικά μέλη

Καμπόσου Αναστασία   τηλ 210-3291441

Σταθόπουλος Κυριάκος   τηλ 210-3291611

Αναπληρωματικά μέλη

Ζαφειροπούλου Αντιγόνη   τηλ. 210-3291308

Κατσαρού Μίνα   τηλ. 210-3291307

 

2016-03-18_3008_Ανακοίνωση της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των Αρχαιρεσιών του Σ/Ε/ ΤΕΕ