Αποτελέσματα των εκλογών του ΣΕΤΕΕ (Απρίλιος 2019) για το Δ.Σ. και την Ομοσπονδία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΤΕΕ
Εγγεγραμμένοι 179, ψήφισαν 162, Έγκυρα 136, Λευκά 18, Άκυρα 8

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΤΕΕ

ΨΗΦΟΙ

Ποσοστά %

ΕΔΡΕΣ

Αγωνιστική
Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

51

37,50%

3

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

36

26,47%

2

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

13

9,56%

0

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

36

26,47%

2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

136

100%

7

Εκλέγονται τακτικά μέλη στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

 • Αβραμίδης Κωνσταντίνος, Νικόλαος
 • Πέτρου Μαρία, Χρήστος
 • Σταθόπουλος Κυριάκος, Γεώργιος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

 • Αντωνιάδου Παναγιώτα, Παναγιώτης
 • Στραβοράβδη Αγγελική, Αρίσταρχος


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

 • Γκουντούμη Παρασκευή, Βασίλειος
 • Καρύδης Κυριάκος, Ιωάννης


ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
Εγγεγραμμένοι 179, ψήφισαν 162, Έγκυρα 135, Λευκά 18, Άκυρα 9

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΤΕΕ

ΨΗΦΟΙ

Ποσοστά %

ΕΔΡΕΣ

Αγωνιστική
Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

44

32,59%

2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

36

26,67%

2

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

17

12,59%

0

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

38

28,15%

2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

135

100%

6

Εκλέγονται Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

 • Αβραμίδης Κωνσταντίνος, Νικόλαος
 • Σταθόπουλος Κυριάκος, Γεώργιος


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

 • Γκουντούμη Παρασκευή, Βασίλειος
 • Καρύδης Κυριάκος, Ιωάννης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

 • Αχλαδιώτης Γεώργιος, Ιωάννης
 • Ζαρκάδας Πέτρος, Αναστάσιος

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.ΤΕΕ 2016


Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – αναλυτικά αποτελέσματα

Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση – Εκλογές ΣΕΤΕΕ 2019