Οργανόγραμμα Δ.Σ. Σ.Ε.ΤΕΕ 01-10-2015

Μετά την παραίτηση του Μέλους του Δ.Σ. Θ.Ρούση και αντικατάστασή του από το συνάδελφο Ε.Γερασίμου, το Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ διαμορφώνεται ως εξής :
2014_organogramma_ds_c