ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.ΤΕΕ 2016

Για το Δ.Σ, του ΣΕΤΕΕ ψήφισαν 143, έλαβαν

«ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ «Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» &
 «Αριστερή Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στο ΤΕΕ»
54
Ενότητα Εργαζόμενων ΤΕΕ 46
Ανεξάρτητη Περιφερειακή Κίνηση Εργαζομένων 23
Συνδικαλιστική Πρωτοβουλία Εργαζόμενων στο ΤΕΕ 10
Λευκά 8
Άκυρα 2

2016_apotelesmata-eklogwn-setee-EE