Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

Υποψήφιοι για το Διοικητικό Συμβούλιο

 1. Αβραμίδης Κώστας
 2. Δημοπούλου Ελένη
 3. Κόγκου Βενετία
 4. Πέτρου Μαρία
 5. Σταθόπουλος Κυριάκος
 6. Χυδήρογλου Θεόδωρος

 

Υποψήφιοι για την Ομοσπονδία

 1. Αβραμίδης Κώστας
 2. Δημοπούλου Ελένη
 3. Κόγκου Βενετία
 4. Πέτρου Μαρία
 5. Σταθόπουλος Κυριάκος