Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΟ ΤΕΕ

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/05/apantisi_sto_syn_axladioti.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ της Αγωνιστικής Ενότητας Εργαζομένων στο ΤΕΕ

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ
ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/05/agonistiki_enotita_election_setee2022.pdf


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ 11 ΜΑΪΟΥ 2022

Αγωνιστικό και διεκδικητικό πρόγραμμα

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/05/agonistiki_enotita_2022.pdf


Οι υποψήφιοι για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Αβραμίδης Κωνσταντίνος

Πέτρου Μαρία

Δημοπούλου Ελένη

Κόγκου Βενετία

Τσικάρης Αναστάσιος

Σταθόπουλος Κυριάκος

Καρυτσιώτη Ευφορία