Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κωνσταντίνος
Δημοπούλου Ελένη
Καρυτσιώτη Ευφορία
Κόγκου Βενετία
Πέτρου Μαρία
Σταθόπουλος Κυριάκος
Χυδίρογλου Θεόδωρος

ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
Αβραμίδης Κωνσταντίνος
Δημοπούλου Ελένη
Κόγκου Βενετία
Πέτρου Μαρία
Σταθόπουλος Κυριάκος