Διαδικτυακή Εκδήλωση του ΣΕΤΕΕ για την πανδημία της νόσου covid – 19

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Αθήνα 12/4/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3914

Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ 9 Απριλίου 2021

Διαδικτυακή Εκδήλωση του ΣΕΤΕΕ για την πανδημία της νόσου covid – 19

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου