Θέμα: Αίτημα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για προβλήματα των εργαζομένων

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:  210 32 91 260,
          210 32 91 258,
210 32 91 382            

Αθήνα 31 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3633
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
13687 – 31/5/2019

 

Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Ν. Στασινό

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Θέμα: Αίτημα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για προβλήματα των εργαζομένων

Πρόεδρε, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίασή του που έγινε την Τετάρτη 22 Μαΐου, συζήτησε τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και αποφάσισε να τα θέσει σε συνάντηση μαζί σας.

Τα ζητήματα που θέλουμε να αποτελέσουν αντικείμενο της συνάντησης είναι:

  • Ενημέρωση για το οργανόγραμμα (σε ποιο σημείο βρίσκεται μετά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ)
  • Απόφαση του Δ.Σ. για την Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και την ένταξή στο νόμο 4440 για την κινητικότητα
  • Απόφαση του Δ.Σ. για σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια
  • Πληρωμή των δεδουλευμένων στις περασμένες εκλογές του ΤΕΕ στην Αθήνα και τα Π.Τ.
  • Ισότιμη κατανομή των πρόσθετων αμοιβών («υπερωρίες») στους εργαζόμενους
  • Ζητήματα διευκόλυνσης εργαζόμενων μητέρων στο ΤΕΕ (δημιουργία υποδομής για φύλαξη παιδιών εργαζόμενων μητέρων του ΤΕΕ)
  • Ενημέρωση για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, Γιατρός Εργασίας στα Π.Τ., ένταξη των εργαζόμενων με «ελαστικές» σχέσεις εργασίας στο ΤΕΕ στις υπηρεσίες του Γιατρού Εργασίας
  • Ζήτημα προστίμων για το «πόθεν έσχες» σε εργαζόμενους μέλη επιτροπών

Επειδή στις ημερομηνίες 5, 6 και 7 Ιουνίου θα γίνει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ), θα θέλαμε να οριστεί διαφορετική ημερομηνία. Επίσης στη συνάντηση θα παρευρίσκονται και μέλη του Δ.Σ. που είναι στην Περιφέρεια (Κέρκυρα, Εύβοια) για αυτό το λόγο παρακαλούμε να ενημερωθούμε 5 ημέρες νωρίτερα ώστε να γίνει ο προγραμματισμός των συναδέλφων μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

 

Αβραμίδης Κώστας

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 

Μαρία Πέτρου

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

http://www.setee.net/