3125/2017-02-17 ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΕ

Επιστολή της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προς τον Σ.Ε.ΤΕΕ, για την στήριξη στους εργαζόμενους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας στις αγωνιστικές κινητοποιήσεις για την ένταξη των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και για την ένταξη του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.

 Π.Ο.   Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.

 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

ΕΝΩΣΕΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΩΝ  ΑΝΩΤΑΤΩΝ  ΣΧΟΛΩΝ

Μαυρομματαίων 17,  104 34  ΑΘΗΝΑ

τηλ: 210-88.16.583  fax: 210-82.59.410 e-mail: emdydas@tee.gr URL: www.emdydas.gr

Αθήνα, 17-2-2017

 

Αρ. Πρωτ.: 7056

Προς:  1.  Πρόεδρο και Δ.Ε. του Τ.Ε.Ε.

  1. Σύλλογο Εργαζομένων ΤΕΕ
  2. Ε.Ε. ΑΔΕΔΥ.

Κοιν:   Α΄ βάθμιες ΕΜΔΥΔΑΣ.

 

Θέμα :       Στήριξη στους εργαζόμενους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

 

        Σε απάντηση του από 12/2/2017 εγγράφου σας για  την ένταξη των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό, καθώς και για την ένταξη του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης, σας αναφέρουμε ότι συμφωνούμε και προσυπογράφουμε το αίτημα σας.

        Η λειτουργία και επαρκής στελέχωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος είναι απαραίτητη για την προστασία του επαγγέλματος του μηχανικού.

        Θα σταθούμε στο πλάι σας στο δίκαιο αυτό αίτημα και δηλώνουμε τη διαθεσιμότητα μας για οποιαδήποτε στήριξη κρίνεται εσείς.

 

Η επιστολή της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. προς τον Σ.Ε.ΤΕΕ, για την στήριξη στους εργαζόμενους του ΤΕΕ