3120/2017-02-13 ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Προκήρυξη 4ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας (10:00 – 14:00),
την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

Αθήνα, 13 Φεβρουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3120

Προς :
1. Τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ευ. Τσακαλώτο
2.  Τον Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών, κ. Χ. Σπίρτζη
3.  Τον Πρόεδρο του Τ.Ε.Ε., κ. Γ. Στασινό

ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Προκήρυξη 4ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας (10:00 – 14:00),

την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017

 

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζομένων του Τ.Ε.Ε., υλοποιώντας την Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης που πραγματοποιήθηκε στις 31 Ιανουαρίου 2017, αποφάσισε κατά τη συνεδρίασή του στις 8 Φεβρουαρίου 2017, να προκηρύξει 4ωρη Πανελλαδική Στάση Εργασίας (10:00 – 14:00), την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017, με κύρια αιτήματα:

1.      Ένταξη των λειτουργικών δαπανών του ΤΕΕ στον κρατικό προϋπολογισμό

2.      Ένταξη του ΤΕΕ στο Μητρώο της Γενικής Κυβέρνησης.

Συγκέντρωση των εργαζομένων έξω από το Υπουργείο Οικονομικών στις 10:30.

Αρμόδιος Δικαστικός Επιμελητής να επιδώσει την παρούσα νόμιμα.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

Η ΕΞΩΔΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ – Προκήρυξη 4ωρης Πανελλαδικής Στάσης Εργασίας (10:00 – 14:00), την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου 2017