3119/2017-02-09 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ Δ.Σ./Σ.Ε.ΤΕΕ (Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017)

protypo-prosklisi-DS-SETEE_120x90

Αθήνα, 23 Ιανουαρίου 2017
Αρ. Πρωτ. Σ.Ε.ΤΕΕ : 3119

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Προς τα Μέλη του Δ.Σ. του Σ.Ε.ΤΕΕ :

Αβραμίδη Κωνσταντίνο
Ποντικάκο Σωτήριο
Λαδικό Ηλία
Αρέστη Κωνσταντίνο
Αντωνιάδου Παναγιώτα
Μπάτρα Παρασκευή

Συνάδελφοι,

Σας καλούμε σε Έκτακτη Συνεδρίαση Διοικητικού Συμβουλίου, την Δευτέρα 13  Φεβρουαρίου 2017 και ώρα 12:30μ.μ. στα Γραφεία του Συλλόγου μας (403), με θέματα ημερησίας διάταξης :

·         Ενημέρωση-αλληλογραφία (εισερχόμενα-εξερχόμενα),
·         Οργάνωση υλοποίησης της Απόφασης της Γεν. Συνέλευσης του Σ.Ε.ΤΕΕ (στάση  εργασίας, επιστολές για Υπ.Οικονομικών, ΔΕ, «Α» ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ, κ.λπ.),
·         Εργατικό Ατύχημα συναδέλφου (02.02.2017).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Γεωργίου Δημήτριος Μπάτρα Παρασκευή

 

Κοινοποίηση :
     Εκπροσώπους Ψηφοδελτίων:
                    Αχλαδιώτη Γεώργιο
                    Καρύδη Κυριάκο

3119/2017-02-09 Πρόσκληση Εκτάκτου Διοικητικού Συμβουλίου (Δευτέρα 13 Φεβρουαρίου 2017)