2748/04-12-2013 ΕΠΙΣΤΟΛΗ Προς τον Πρόεδρο και τα Μέλη της Δ.Ε. του ΤΕΕ

 

Κύριοι,

Πριν από έναν και πλέον μήνα δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2626/16.10.2013 η Υπουργική Απόφαση κατανομής Προσωπικού σε εκτέλεση αμετάκλητων δικαστικών αποφάσεων που αφορά και στους 11 εργαζόμενους στο ΤΕΕ. Παρά ταύτα η ομηρία και η αγωνία τους συνεχίζεται. Εκκρεμεί προς υπογραφή από μέρους σας η ονομαστική πράξη κατάταξής τους και το σχετικό διαβιβαστικό στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Μια πράξη  διοικητικά και υπηρεσιακά νομιμότατη και άρα αυτονόητη.

Δε μπορεί να καθυστερείται η υλοποίηση του παραπάνω ζητήματος, για το οποίο η Διοίκηση του ΤΕΕ έχει αποφασίσει  και το αρμόδιο Υπουργείο με Υπουργική Απόφαση έχει προβεί στην κατανομή των θέσεων ανά φορέα, όπως αναφέρεται στο παραπάνω ΦΕΚ.

Παρακαλούμε να τεθεί και να επιλυθεί το ζήτημα στη Συνεδρίαση της Δ.Ε. (05.12.2013) στην οποία και θα παρευρεθούμε.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                        Η Γεν. Γραμματέας

Παν. Ρήγας                                                         Σταυρ. Καπελλάκου

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

– Τη Γ.Διευθύντρια κ. Δ. Κανέλου

– Τη Δ/ντρια Διοικητικού κ. Κ. Τραντάλη