Σελίδα του ψηφοδελτίου «ΕΝOTHTA ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»

Συνδυασμός «ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»

Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι, Μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου

   Με πρωταρχικούς και αμετάκλητους στόχους,

 • Τη διασφάλιση των θέσεων των εργαζομένων του ΤΕΕ, Κεντρικού και Περιφερειακών Τμημάτων,
 • Την ενότητα των εργαζομένων του για μαζικοποίηση τους στις αγωνιστικές δράσεις,
 • Την εξασφάλιση της νομικής μορφής του φορέα (ΝΠΔΔ) με κατοχυρωμένα – θεσμοθετημένα έσοδα που δεν θα αλλοιώνουν τη νομική μορφή του, με την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του ΤΕΕ (μισθοδοσία προσωπικού, ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, κ.λ.π.) μέσω του προϋπολογισμού του εποπτεύοντος Υπουργείου,
 • Κινητοποιήσεις και δράσεις, μαζί με το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα, για ανατροπή της βάρβαρης, αντιλαϊκής, αντεργατικής, κυβερνητικής πολιτικής που βιώνουμε,
 • Κάλυψη παγίων και διαρκών αναγκών στο Δημόσιο με μόνιμες ενιαίες εργασιακές σχέσεις,
 • Καμιά αλλαγή στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης,
 • Πλήρη και σταθερή εργασία για όλους,
 • Στήριξη και χρηματοδότηση των Ασφαλιστικών Ταμείων,
 • Καμία περικοπή σε μισθούς και συντάξεις,
 • Δίκαιο, ενιαίο αποτελεσματικό φορολογικό σύστημα με διεύρυνση της φορολογικής βάσης,
 • Αλλαγή του Καταστατικού του Σ.Ε.ΤΕΕ, για :

-   Τηλεδιάσκεψη για τις Συνελεύσεις και τις Γενικές Συνελεύσεις, και του Δ.Σ.,
-   Τρόπο απόδοσης της συνδρομής των Μελών του Σ.Ε.ΤΕΕ μέσω μισθοδοσίας,
-   Ηλεκτρονική διαδικασία Αρχαιρεσιών.

Τα παραπάνω για την τροποποίηση του Καταστατικού ήταν και πρότασή μας στη ΕκλογοΑπολογιστική Συνέλευση και έγιναν αποδεκτά με Απόφασή της,  να γίνει Καταστατική Συνέλευση που θα συζητηθούν οι παραπάνω προτάσεις μας και να προταθούν και άλλες αλλαγές για την Δημοκρατική λειτουργία του Συλλόγου μας.

Σας καλούμε,
σε ενωτική συνεργασία,
με συγκεκριμένες θέσεις και στόχους,
να αγωνισθούμε για την προάσπιση των δικαιωμάτων των Εργαζομένων στο ΤΕΕ.

Η πρόταση του ψηφοδελτίου «ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ»