Θέμα: Αίτημα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για προβλήματα των εργαζομένων

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:  210 32 91 260,
          210 32 91 258,
210 32 91 382            

Αθήνα 31 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3633
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
13687 – 31/5/2019

 

Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Ν. Στασινό

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Θέμα: Αίτημα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ για προβλήματα των εργαζομένων

Πρόεδρε, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίασή του που έγινε την Τετάρτη 22 Μαΐου, συζήτησε τα ζητήματα που απασχολούν τους εργαζόμενους και αποφάσισε να τα θέσει σε συνάντηση μαζί σας.

Τα ζητήματα που θέλουμε να αποτελέσουν αντικείμενο της συνάντησης είναι:

 • Ενημέρωση για το οργανόγραμμα (σε ποιο σημείο βρίσκεται μετά την απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ)
 • Απόφαση του Δ.Σ. για την Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και την ένταξή στο νόμο 4440 για την κινητικότητα
 • Απόφαση του Δ.Σ. για σοβαρά ζητήματα υποστελέχωσης των υπηρεσιών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια
 • Πληρωμή των δεδουλευμένων στις περασμένες εκλογές του ΤΕΕ στην Αθήνα και τα Π.Τ.
 • Ισότιμη κατανομή των πρόσθετων αμοιβών («υπερωρίες») στους εργαζόμενους
 • Ζητήματα διευκόλυνσης εργαζόμενων μητέρων στο ΤΕΕ (δημιουργία υποδομής για φύλαξη παιδιών εργαζόμενων μητέρων του ΤΕΕ)
 • Ενημέρωση για ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας, Γιατρός Εργασίας στα Π.Τ., ένταξη των εργαζόμενων με «ελαστικές» σχέσεις εργασίας στο ΤΕΕ στις υπηρεσίες του Γιατρού Εργασίας
 • Ζήτημα προστίμων για το «πόθεν έσχες» σε εργαζόμενους μέλη επιτροπών

Επειδή στις ημερομηνίες 5, 6 και 7 Ιουνίου θα γίνει το Συνέδριο της Ομοσπονδίας (ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ), θα θέλαμε να οριστεί διαφορετική ημερομηνία. Επίσης στη συνάντηση θα παρευρίσκονται και μέλη του Δ.Σ. που είναι στην Περιφέρεια (Κέρκυρα, Εύβοια) για αυτό το λόγο παρακαλούμε να ενημερωθούμε 5 ημέρες νωρίτερα ώστε να γίνει ο προγραμματισμός των συναδέλφων μας.

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

 

Αβραμίδης Κώστας

Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 

Μαρία Πέτρου

Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

http://www.setee.net/

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΟ 13o ΚΑΙ 14o ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Αθήνα 24 Μαΐου 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3622
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
12835 – 24/5/2019

 

Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
ΑΔΕΔΥ, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ
ΣΤΟ ΤΟ 13Ο ΚΑΙ 14Ο ΜΙΣΘΟ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Πέμπτη 23 Μαΐου

Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ με ιδιαίτερη πικρία και αγανάκτηση πληροφορηθήκαμε τις «διαρροές» που αφορούν στην αρνητική απόφαση της Ολομέλειας του ΣτΕ για τα επιδόματα που αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό, δηλαδή τα δώρα των Χριστουγέννων του Πάσχα και του επιδόματος αδείας.

Η ανατροπή της θετικής απόφασης  του ΣΤ Τμήματος του ΣτΕ από την Ολομέλεια του – αν επιβεβαιωθούν οι «διαρροές» – μαρτυρά τις πιέσεις της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και της Τρόικας και τη συμμόρφωση των δικαστών με τις απαιτήσεις τους.

Ο 13ος και 14ος μισθός, είναι καρπός αγώνων των εργαζομένων για πάνω από έναν αιώνα. Ακόμη και η κυβέρνηση της κατοχής αναγκάστηκε να αναγνωρίσει τα δώρα των εορτών.

Η ευθύνες όμως για την αρνητική εξέλιξη δεν περιορίζονται στην Κυβέρνηση την Τρόικα και τη Δικαιοσύνη.

Ευθύνες έχει και η ηγεσία της ΑΔΕΔΥ για το ότι δεν κάλεσε σε διεκδικητικό αγώνα τους δημοσίους υπαλλήλους πάνω σε αυτό το ζήτημα.

Ευθύνες έχουν και όσες παρατάξεις με διάφορα προσχήματα σιώπησαν περιορίζοντας τους εργαζόμενους απλά στην παθητική στάση μιας δικαστικής προσφυγής ή ακόμη χειρότερα τους αποθάρρυναν ακόμη και από τη δικαστική προσφυγή ενισχύοντας την απογοήτευση.

Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ δεν υποστέλλουμε τον αγώνα μας.

 • Απαιτούμε την επιστροφή άμεσα και την αναδρομική απόδοση του 13ου και 14ου μισθού.
 • Ζητάμε να πραγματοποιηθεί ανοιχτή απολογιστική σύσκεψη της ΑΔΕΔΥ για αυτό το ζήτημα ώστε να ενημερωθούν οι εργαζόμενοι και να πάρουν συλλογικές αποφάσεις αγώνα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής για τα οικονομικά του ΣΕΤΕΕ περιόδου 8/3/2019 έως και 17/4/2019

Συναδέλφισες –οι,
ενόψει της παράδοσης  του Ταμείου του ΣΕΤΕΕ από το απερχόμενο Ταμία του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, Σωτήρη Ποντικάκου, στο νέο Ταμία του Σταθόπουλο Κυριάκο,  η Εξελεγκτική Επιτροπή προέβη στον έλεγχο των εσόδων και εξόδων και του Ταμείου του ΣΕΤΕΕ για την περίοδο  8/3/2019 (ημερομηνία τελευταίου ελέγχου) έως και 17/4/2019 (ημερομηνία συγκρότησης του Δ.Σ.).

Επισυνάπτεται η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Αλεξανδρής Παναγιώτης, Δαμιανάκη Ειρήνη, Δρακάκη Φρόσω) και αναλυτική κατάσταση εσόδων εξόδων της περιόδου.

Συναδελφικά

Αβραμίδης Κώστας

Πρόεδρος του ΣΕΤΕΕ

Σταθόπουλος Κυριάκος

Ταμίας του ΣΕΤΕΕ

 

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Πέμπτη 18 Απριλίου 2019

απεργία – αποχή από όλες τις διαδικασίες της αξιολόγησης

Συναδέλφισσες – συνάδελφοι,
βρισκόμαστε για μια ακόμη φορά μπροστά στη περίφημη αξιολόγηση προσωπικού στο δημόσιο. Η περσινή προσπάθεια αξιολόγησης ακόμη και με τη βοήθεια της τροπολογίας Γεροβασίλη απέτυχε όπως παραδέχτηκε και η τρόικα στην έκθεσή της:

(https://www.cnn.gr/images/news/2018/06/20/ek8esh-symmorfwshs_copy.pdf).

Η κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει μια διαδικασία αξιολόγησης, που δεν έχει καμιά σχέση με τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε εμείς σαν εργαζόμενοι και οι πολίτες αυτής της χώρας μετά από 9 χρόνια εφαρμογής μνημονίων και εφαρμογής σκληρών νεοφιλελεύθερων πολιτικών λιτότητας με τσάκισμα μισθών και συντάξεων, αυξήσεις φόρων, διάλυση του κράτους πρόνοιας, εμπορευματοποίηση υπηρεσιών και κοινωνικών αγαθών, ιδιωτικοποιήσεις δημοσίων υπηρεσιών και δημόσιας περιουσίας, με καθεστώς μη προσλήψεων, με συρρικνωμένους προϋπολογισμούς για την υγεία και την παιδεία, τη λειτουργία του δημοσίου με διαλυμένες και υποστελεχωμένες δημόσιες υπηρεσίες, με εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας.

Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, συνεχίζοντας την πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων, έρχεται ξανά να μας αξιολογήσει με τις διατάξεις του ν. 4590/2019 (A’ 17) και να φορτώσει στις πλάτες μας τις επιπτώσεις της εφαρμογής των δικών της πολιτικών και τις αιτίες των προβλημάτων του δημοσίου, με στόχο να φτιάξει ένα μικρότερο δημόσιο, στο οποίο δεν χωράμε όλοι και στο οποίο οι πολίτες θα αντιμετωπίζονται σαν πελάτες, ενώ ταυτόχρονα ένα μεγάλο τμήμα των υπηρεσιών του δημοσίου θα παρέχεται από ιδιώτες.

Η «καινοτόμα  και εκσυγχρονιστική δράση» της ηλεκτρονικής αξιολόγησης σημαίνει το ηλεκτρονικό φακέλωμα, σε μια ενιαία βάση δεδομένων, με τους βαθμούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, που θα συνδέεται με το Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου, στο οποίο θα έχει πρόσβαση η κάθε κυβέρνηση για να το χρησιμοποιήσει κατά το δοκούν ανάλογα με τις εξελίξεις και τις εντολές των «θεσμών»: να βγάλει σε διαθεσιμότητα να υποβαθμίσει ή και να απολύσει υπαλλήλους με βάσει τους βαθμούς αξιολόγησης και τις εκάστοτε επιταγές των μνημονίων.

Η αξιολόγηση εργαζομένων και υπηρεσιών, οι Οργανισμοί φορέων του δημοσίου, το ψηφιακό οργανόγραμμα της Δημόσιας Διοίκησης, ο νόμος περί υποχρεωτικής κινητικότητας, κ.α. ένα στόχο έχουν όπως ευθαρσώς λέει η κυβέρνηση: «μικρό, ευέλικτο δημόσιο», με τις εν δυνάμει κερδοφόρες υπηρεσίες να ξεπουλιούνται στους ιδιώτες, και τις υπόλοιπες να λειτουργούν με μεταφερόμενους υπαλλήλους, από φορέα σε φορέα κι από νομό σε νομό.

Αν ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης, τότε εμείς οι ίδιοι οι εργαζόμενοι θα έχουμε ανοίξει μόνοι μας την πόρτα σ αυτούς που ζητάνε συνεχή εντατικοποίηση της δουλειάς μας και στενή παρακολούθηση της «αποδοτικότητάς » μας, μείωση μισθών και προσωπικού στο δημόσιο.

Δεν πρέπει να χαρίσουμε νέα εργαλεία στην κυβέρνηση για να εφαρμόσει δυσμενείς μισθολογικές, υπηρεσιακές μεταβολές που σχεδιάζει με βάση τις μνημονιακές δεσμεύσεις που ανέλαβε και εκτείνονται ως το τέλος του αιώνα. Καλούμε όλους τους εργαζόμενους να είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι σ αυτό τον αγώνα. Καλούμε τα στελέχη της διοίκησης (προϊστάμενοι – διευθυντές), να μην αποδεχτούν τον ρόλο που τους προορίζει η κυβέρνηση.

Συναδέλφισες  -οι,
καλούμε τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ να παραδώσουν τα έντυπα της αξιολόγησης στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ή να δηλώσουν άρνηση να αξιολογηθούν στο email του Συλλόγου setee@tee.gr. Αν σήμερα υποχωρήσουμε στην αξιολόγηση θα ντύσουμε με το μανδύα της “αντικειμενικότητας” τις μεθοδεύσεις της κυβέρνησης που έχουν στόχο τη διάλυση του δημοσίου και θα γίνουμε συνένοχοι στην υποβάθμισή μας.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

Συγκρότηση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Συγκρότηση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 17 Απριλίου 2019 συγκροτήθηκε σε σώμα (σύμφωνα  με το άρθρο 19 του Καταστατικού) με την παρακάτω σύνθεση:

 

Αβραμίδης Κώστας   Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αντωνιάδου Παναγιώτα   Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Πέτρου Μαρία   Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Σταθόπουλος Κυριάκος   Ταμίας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Στραβοράβδη Αγγελική   Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Καρύδης Κυριάκος   Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Γκουντούμη Παρασκευή   Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ   Η Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας  

 Μαρία Πέτρου

 

Προηγούμενο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Αποτελέσματα των εκλογών του ΣΕΤΕΕ (Απρίλιος 2019) για το Δ.Σ. και την Ομοσπονδία

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΣΕΤΕΕ
Εγγεγραμμένοι 179, ψήφισαν 162, Έγκυρα 136, Λευκά 18, Άκυρα 8

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΤΕΕ

ΨΗΦΟΙ

Ποσοστά %

ΕΔΡΕΣ

Αγωνιστική
Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

51

37,50%

3

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

36

26,47%

2

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

13

9,56%

0

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

36

26,47%

2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

136

100%

7

Εκλέγονται τακτικά μέλη στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

 • Αβραμίδης Κωνσταντίνος, Νικόλαος
 • Πέτρου Μαρία, Χρήστος
 • Σταθόπουλος Κυριάκος, Γεώργιος

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

 • Αντωνιάδου Παναγιώτα, Παναγιώτης
 • Στραβοράβδη Αγγελική, Αρίσταρχος


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

 • Γκουντούμη Παρασκευή, Βασίλειος
 • Καρύδης Κυριάκος, Ιωάννης


ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ
Εγγεγραμμένοι 179, ψήφισαν 162, Έγκυρα 135, Λευκά 18, Άκυρα 9

ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕΤΕΕ

ΨΗΦΟΙ

Ποσοστά %

ΕΔΡΕΣ

Αγωνιστική
Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

44

32,59%

2

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

36

26,67%

2

ΕΝΟΤΗΤΑ
ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

17

12,59%

0

ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

38

28,15%

2

ΑΘΡΟΙΣΜΑ

135

100%

6

Εκλέγονται Αντιπρόσωποι για το Συνέδριο της Ομοσπονδίας

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

 • Αβραμίδης Κωνσταντίνος, Νικόλαος
 • Σταθόπουλος Κυριάκος, Γεώργιος


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

 • Γκουντούμη Παρασκευή, Βασίλειος
 • Καρύδης Κυριάκος, Ιωάννης

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

 • Αχλαδιώτης Γεώργιος, Ιωάννης
 • Ζαρκάδας Πέτρος, Αναστάσιος

 


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ Σ.Ε.ΤΕΕ 2016


Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή – αναλυτικά αποτελέσματα

Υποψήφιοι για το Δ.Σ. και την ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση – Εκλογές ΣΕΤΕΕ 2019

Συνδυασμοί υποψηφίων στις εκλογές του ΣΕΤΕΕ -2019


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

Αβραμίδης Κωνσταντίνος

Δημοπούλου Ελένη

Καρυτσιώτη Ευφορία

Κόγκου Βενετία

Πέτρου Μαρία

Σταθόπουλος Κυριάκος

Χυδίρογλου Θεόδωρος


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Αντωνιάδου Παναγιώτα

Αχλαδιώτης Γεώργιος

Στραβοράβδη Αγγελική


ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

Ευσταθίου Φωτεινή

Μπάτρα Παρασκευή

Πετρούτσα Φωτεινή


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

Γκουντούμη Παρασκευή

Καρύδης Κυριάκος


ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Αγωνιστική Ενότητα Εργαζόμενων στο ΤΕΕ

Αβραμίδης Κωνσταντίνος

Δημοπούλου Ελένη

Κόγκου Βενετία

Πέτρου Μαρία

Σταθόπουλος Κυριάκος


ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Αχλαδιώτης Γεώργιος

Ζαρκάδας Πέτρος


ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΠΡΟΟΔΟ

Ευσταθίου Φωτεινή

Μπάτρα Παρασκευή

Πετρούτσα Φωτεινή


ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ Εργαζομένων στο ΤΕΕ

Γκουντούμη Παρασκευή

Καρύδης Κυριάκος

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Παρασκευή 15 Μαρτίου στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο 

Συνάδελφοι, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ μετά την έλλειψη απαρτίας στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, καλεί εκ νέου τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και των αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, την Παρασκευή 15 Μαρτίου 2019 στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο.

 1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
 3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό
 4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 7. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης με δικαίωμα λόγου και ψήφου και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, « Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.» 

Ταμειακά Τακτοποιημένοι θεωρούνται τα μέλη του ΣΕΤΕΕ έχουν πληρώσει έως και το μήνα της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης (Μάρτιος 2019). 

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 16):

 1. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
 3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 ημερών και μεγαλύτερο των 15.
 4. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκανμέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της Γ.Σ.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 1. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.» 

Για το Δ.Σ. 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Αβραμίδης Κώστας 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Λαδικός Ηλίας

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο

Συνάδελφοι, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ μετά την έλλειψη απαρτίας στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, καλεί εκ νέου τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και των αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο.

 1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
 3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό
 4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 7. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης με δικαίωμα λόγου και ψήφου και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, « Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 16):

 1. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
 3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 ημερών και μεγαλύτερο των 15.
 4. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της Γ.Σ.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 1. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.»

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Αβραμίδης Κώστας 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.        

Λαδικός Ηλίας

Τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα

Στις 23 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ υπερψηφίζοντας την πρόταση για το Νέο Οργανισμό του ΤΕΕ. Στην συνεδρίαση έγινε από τη μεριά των εργαζομένων η παρακάτω τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, συνάδελφο Αβραμίδη Κώστα, κατά της επικύρωσης της πρότασης για το Νέο Οργανισμό.

«Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ευχαριστώ εκ μέρους των εργαζόμενων το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για το χρόνο που μου έδωσε ώστε να αναπτύξω επιγραμματικά έστω τις θέσεις των εργαζόμενων στο ΤΕΕ.

Η απόφαση της Δ.Ε. και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

Η βελτίωση που έγινε στο Οργανόγραμμα με βάση την πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας μετά από τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων και των Περιφερειακών Τμημάτων, αφαιρεί ένα αρνητικό σημείο της Πρότασης που θα κριθεί σήμερα αλλά αφήνει άλλα το ίδιο ή και περισσότερο σοβαρά.

Με το οργανόγραμμα που έχετε μπροστά σας στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ όχι μόνο αποτελεί μια πολύτιμη για τον πλούτο της δεξαμενή γνώσης του Τεχνικού κόσμου αλλά κατέχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια.  Ήδη πήρε σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου. Με την ίδια λογική η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας επίσης «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Ένα Τμήμα που έχει συμβάλλει στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης στους Μηχανικούς της χώρας και στις εκδόσεις του ακόμη μετά από δεκαετίες στρέφονται οι μηχανικοί για την άντληση γνώσης, καταργείται.

Καταργείται το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο ζήτημα της υποστήριξης των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας. Αυτή η κατάργηση του Τμήματος Υποστήριξης Επιτροπών είναι φανερό επίσης ότι αποτελεί απόρροια μια αντίληψης που τείνει να καταργήσει ουσιαστικά το ίδιο το ΤΕΕ.

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια και συνέπεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης.

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που έκανε η Δ.Ε. του ΤΕΕ, η οποία αντί να επιδιώξει να στελεχώσει τις υπηρεσίες και τα Τμήματα του ΤΕΕ με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και στη θέση τους δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εμείς πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα λυθούν μόνο με την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας, τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι με κατάργηση των δομών του.

Με στόχο την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων καλέσαμε σε στάση εργασίας στο ΤΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο.

Σήμερα την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ την βαραίνει μια μεγάλη ευθύνη:

Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα είστε η Αντιπροσωπεία που θα συρρικνώσει το ΤΕΕ καταργώντας τις Εκδόσεις του, κλείνοντας τις Βιβλιοθήκες του και αφήνοντας χωρίς υποστήριξη τις Επιτροπές,

ή θα είστε το σώμα των μηχανικών του που θα υψώσει επιτέλους ανάστημα σε Κυβέρνηση και τρόικα με όραμα μια νέα Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι μηχανικοί και ο φορέας τους θα βρουν τη θέση που τους αρμόζει.

Η επιλογή είναι δική σας.»

Για την αγωγή που αφορά στη διεκδίκηση των επιδομάτων που αντικατέστησαν τον 13ο και 14ο μισθό

Για την αγωγή που αφορά στη διεκδίκηση των επιδομάτων που αντικατέστησαν τον 13ο και 14ο μισθό  (500 + 250 + 250 €)

Ατομικά στοιχεία και έγγραφα από την υπηρεσία που απαιτούνται για την προσφυγή

Το δικονομικό σκεπτικό της διεκδίκησης όπως που κατατέθηκε στο ΣτΕ από την ΑΔΕΔΥ μέσω της δικηγόρου που την εκπροσώπησε

Γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ για την προσφυγή

Για την συνδικαλιστική – διεκδικητική πλευρά του ζητήματος επαναλαμβάνουμε αυτά που είχαμε γράψει τον Οκτώβριο του 2018:

“…το ζήτημα της διεκδίκησης των επιδομάτων τα οποία αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό έχει πολύ δρόμο ακόμη για να κριθεί οριστικά σε νομικό επίπεδο. Οι κατακτήσεις των εργαζόμενων ενός αιώνα ακυρώθηκαν από τα μνημόνια και σε αυτές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα που σήμερα διεκδικούμε τη μη παραγραφή τους.
Το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα πρέπει να επαναφέρει στο διεκδικητικό του πλαίσιο, όχι μόνο τα επιδόματα που αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό αλλά το σύνολο των απαιτήσεων που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος για μια σύγχρονη και αξιοπρεπή ζωή.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση το ζήτημα που αφορά τα επιδόματα τα οποία ζητάμε σήμερα, όπως και κάθε άλλη διεκδίκησή μας, δεν αποτελεί νομικό επίδικο αλλά επίδικο αγωνιστικό.

Δηλαδή αν στο αγωνιστικό πεδίο είμαστε αποφασισμένοι τότε το νομικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θα ακολουθήσει.”