Γεν.Συνελεύσεων Σ.Ε.ΤΕΕ

3002/10-03-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά την έλλειψη απαρτίας στην ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 10/3/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί,
σε 2η ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 17/3/2016 και ώρα 11.00 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ με τα ίδια θέματα ημερήσιας Διάταξης: …Διαβάστε περισσότερα…

2997/02-03-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Μετά την έλλειψη απαρτίας στην ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τρίτη 2/3/2016, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί, σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 10/3/2016 και ώρα 11.00 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ με τα ίδια θέματα ημερήσιας Διάταξης: …Διαβάστε περισσότερα…

2993/24-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού, σε ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τετάρτη 2/3/2016 και ώρα 11.00 π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ με θέματα ημερήσιας Διάταξης: …Διαβάστε περισσότερα…

2984/12-02-2016 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Σ.Ε.ΤΕΕ

Συνάδελφοι,
Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τρίτη 16/2/2016 και ώρα 11.00 π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. …Διαβάστε περισσότερα…

2939/12-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά την έλλειψη απαρτίας στην Πρώτη Επαναληπτική Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 12/10/2015, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί, σε ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή 16/10/2015 και ώρα 12:30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. …Διαβάστε περισσότερα…

2935/05-10-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ

ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά την έλλειψη απαρτίας στη Έκτακτη Γενική Συνέλευση της 2/10/2015, το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί, σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Δευτέρα 12/10/2015 και ώρα 12.30 μ. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. …Διαβάστε περισσότερα…

2929/28-09-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Αρ.πρωτ.ΤΕΕ: 23296/28-09-2015

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο, μετά την κατάθεση αιτήματος υπογεγραμμένου από 51 συναδέλφους και παρά την παρατυπία της διαδικασίας, δεδομένου ότι οι συνάδελφοι δεν ήταν οικονομικά ενήμεροι  όπως ορίζεται από το άρθρο 12 του καταστατικού, σας καλεί σε ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 12.30 μ.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, με θέμα Ημερήσιας Διάταξης: …Διαβάστε περισσότερα…

2868/10-03-2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο σας καλεί, σύμφωνα με το άρθρο 12 του καταστατικού, σε ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΤΗΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Τρίτη 17/3/2015 και ώρα 11.00 π. μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ. …Διαβάστε περισσότερα…

2791/13-06-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Συνάδελφοι,

Μετά την αδυναμία επίτευξης απαρτίας στη Γενική Συνέλευση της 12/6/2014 σας καλούμε σε ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Παρασκευή 20/6/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, με το ίδιο θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Αξιολόγηση υπαλλήλων.

…Διαβάστε περισσότερα…

2788/06-06-2014 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Συνάδελφοι,

Το Διοικητικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 5/6/2014 αποφάσισε να σας καλέσει σε ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ την Πέμπτη 12/6/2014 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ, με μοναδικό θέμα Ημερήσιας Διάταξης:

  • Αξιολόγηση υπαλλήλων.

…Διαβάστε περισσότερα…