Author: adminsetee

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο

Συνάδελφοι, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ μετά την έλλειψη απαρτίας στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, καλεί εκ νέου τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και των αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο.

 1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
 3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό
 4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 7. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης με δικαίωμα λόγου και ψήφου και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, « Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 16):

 1. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
 3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 ημερών και μεγαλύτερο των 15.
 4. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της Γ.Σ.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 1. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.»

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Αβραμίδης Κώστας 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.        

Λαδικός Ηλίας

Τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα

Στις 23 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ υπερψηφίζοντας την πρόταση για το Νέο Οργανισμό του ΤΕΕ. Στην συνεδρίαση έγινε από τη μεριά των εργαζομένων η παρακάτω τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, συνάδελφο Αβραμίδη Κώστα, κατά της επικύρωσης της πρότασης για το Νέο Οργανισμό.

«Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ευχαριστώ εκ μέρους των εργαζόμενων το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για το χρόνο που μου έδωσε ώστε να αναπτύξω επιγραμματικά έστω τις θέσεις των εργαζόμενων στο ΤΕΕ.

Η απόφαση της Δ.Ε. και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

Η βελτίωση που έγινε στο Οργανόγραμμα με βάση την πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας μετά από τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων και των Περιφερειακών Τμημάτων, αφαιρεί ένα αρνητικό σημείο της Πρότασης που θα κριθεί σήμερα αλλά αφήνει άλλα το ίδιο ή και περισσότερο σοβαρά.

Με το οργανόγραμμα που έχετε μπροστά σας στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ όχι μόνο αποτελεί μια πολύτιμη για τον πλούτο της δεξαμενή γνώσης του Τεχνικού κόσμου αλλά κατέχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια.  Ήδη πήρε σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου. Με την ίδια λογική η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας επίσης «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Ένα Τμήμα που έχει συμβάλλει στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης στους Μηχανικούς της χώρας και στις εκδόσεις του ακόμη μετά από δεκαετίες στρέφονται οι μηχανικοί για την άντληση γνώσης, καταργείται.

Καταργείται το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο ζήτημα της υποστήριξης των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας. Αυτή η κατάργηση του Τμήματος Υποστήριξης Επιτροπών είναι φανερό επίσης ότι αποτελεί απόρροια μια αντίληψης που τείνει να καταργήσει ουσιαστικά το ίδιο το ΤΕΕ.

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια και συνέπεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης.

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που έκανε η Δ.Ε. του ΤΕΕ, η οποία αντί να επιδιώξει να στελεχώσει τις υπηρεσίες και τα Τμήματα του ΤΕΕ με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και στη θέση τους δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εμείς πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα λυθούν μόνο με την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας, τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι με κατάργηση των δομών του.

Με στόχο την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων καλέσαμε σε στάση εργασίας στο ΤΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο.

Σήμερα την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ την βαραίνει μια μεγάλη ευθύνη:

Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα είστε η Αντιπροσωπεία που θα συρρικνώσει το ΤΕΕ καταργώντας τις Εκδόσεις του, κλείνοντας τις Βιβλιοθήκες του και αφήνοντας χωρίς υποστήριξη τις Επιτροπές,

ή θα είστε το σώμα των μηχανικών του που θα υψώσει επιτέλους ανάστημα σε Κυβέρνηση και τρόικα με όραμα μια νέα Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι μηχανικοί και ο φορέας τους θα βρουν τη θέση που τους αρμόζει.

Η επιλογή είναι δική σας.»

Για την αγωγή που αφορά στη διεκδίκηση των επιδομάτων που αντικατέστησαν τον 13ο και 14ο μισθό

Για την αγωγή που αφορά στη διεκδίκηση των επιδομάτων που αντικατέστησαν τον 13ο και 14ο μισθό  (500 + 250 + 250 €)

Ατομικά στοιχεία και έγγραφα από την υπηρεσία που απαιτούνται για την προσφυγή

Το δικονομικό σκεπτικό της διεκδίκησης όπως που κατατέθηκε στο ΣτΕ από την ΑΔΕΔΥ μέσω της δικηγόρου που την εκπροσώπησε

Γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ για την προσφυγή

Για την συνδικαλιστική – διεκδικητική πλευρά του ζητήματος επαναλαμβάνουμε αυτά που είχαμε γράψει τον Οκτώβριο του 2018:

“…το ζήτημα της διεκδίκησης των επιδομάτων τα οποία αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό έχει πολύ δρόμο ακόμη για να κριθεί οριστικά σε νομικό επίπεδο. Οι κατακτήσεις των εργαζόμενων ενός αιώνα ακυρώθηκαν από τα μνημόνια και σε αυτές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα που σήμερα διεκδικούμε τη μη παραγραφή τους.
Το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα πρέπει να επαναφέρει στο διεκδικητικό του πλαίσιο, όχι μόνο τα επιδόματα που αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό αλλά το σύνολο των απαιτήσεων που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος για μια σύγχρονη και αξιοπρεπή ζωή.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση το ζήτημα που αφορά τα επιδόματα τα οποία ζητάμε σήμερα, όπως και κάθε άλλη διεκδίκησή μας, δεν αποτελεί νομικό επίδικο αλλά επίδικο αγωνιστικό.

Δηλαδή αν στο αγωνιστικό πεδίο είμαστε αποφασισμένοι τότε το νομικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θα ακολουθήσει.”

 

Για την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών

Για την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών
σε μέλη του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
και σε μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος

Οδηγίες ΑΔΕΔΥ

Οδηγίες ΑΔΕΔΥ

Συνάδελφοι η διαδικασία της έκδοσης ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ και οι όροι της επιδότησης περιγράφονται στο έγγραφο της ΑΔΕΔΥ που σας έχει αποσταλεί.

Στο έγγραφο αυτό επίσης περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία για όσους θα βγάλουν κάρτα για πρώτη φορά και για όσους ήδη έχουν.

Ο αριθμός της ηλεκτρονικής κάρτας που θα φορτιστεί με επιδότηση, μαζί με τα χρήματα που αντιστοιχούν στην ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή δίνονται στον Ταμία του ΣΕΤΕΕ, Σωτήρη Ποντικάκο.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη μεριά του ΣΕΤΕΕ ώστε να προωθηθούν τα χρήματα και η λίστα στην ΑΔΕΔΥ είναι η Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α., οι τιμές επαναφόρτισης αναγράφονται παρακάτω:


ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 330€ – έκπτωση 15% = 280,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 170€ – έκπτωση 13% = 147,90 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μ αγούλα-Πειραιάς-Κορωπί). Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο τμήμα του Μετρό Κορωπί –Αεροδρόμιο.


ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 490€ – έκπτωση 15% = 416,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 250€ – έκπτωση 13% = 217,50 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο). Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

ΑΔΕΔΥ: Για την έκδοση ή ανανέωση ετήσιων ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr

τηλ.:  210 32 91 260
          210 32 91 258
          210 32 91 333

Αθήνα 21 Ιανουαρίου 2019

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3503
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
……………………………………

 

Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ
Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Προς

 • την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., συνάδελφο Τότα Αντωνιάδου
 • προς τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., συνάδελφο Θοδωρή Χυδήρογλου
 • τον Ταμία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συνάδελφο Σωτήρη Ποντικάκο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Συναδέλφισα, – οι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 25 Ιανουαρίου και ώρα 12 μμ, στο γραφείο του Συλλόγου (403) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση Φεβρουαρίου (Άρθρο 12 του Καταστατικού), προγραμματισμός θεματολογία
 2. Εκτίμηση για την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση και Προγραμματισμός
 3. Ζητήματα εργαζομένων:
   • πορεία ζητήματος αναδρομικών 13ου – 14ου μισθού
   • δεδουλευμένα εκλογών ΤΕΕ
   • υπερωρίες
   • ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης
   • ανακοίνωση για ένταξη του ΤΕΕ στην κινητικότητα του δημοσίου (μετατάξεις)
   • Επιστολή συναδέλφου
 4. Πορεία ζητημάτων υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (γιατρός για τα Περιφερειακά Τμήματα, προληπτική υγιεινή κλπ)
 5. Απολογισμός ενεργειών του Δ.Σ., οικονομικά ζητήματα & ζητήματα συνδρομών

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Κώστας Αβραμίδης

 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.

Ηλίας Λαδικός

 

24ωρη απεργία & συγκέντρωση στις 11 πμ στη βουλή, Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Αθήνα 16 Ιανουαρίου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3501
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 1134 – 16/01/2019

24ωρη απεργία & συγκέντρωση στις 11 πμ στη βουλή, Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ σε συμμετοχή στην 24ωρη απεργία που κήρυξε η ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη, 17 Ιανουαρίου 2019  και στη συγκέντρωση στις 11 πμ στη βουλή για να καταγγελθεί η άγρια καταστολή που εξαπέλυσε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ με χημικά, κλομπ και κρότου λάμψης και που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό πολλών διαδηλωτών στις κινητοποιήσεις των εκπαιδευτικών ενάντια στο νέο σύστημα διορισμών των αναπληρωτών εκπαιδευτικών.

Είμαστε αλληλέγγυοι και στηρίζουμε τον αγώνα των εκπαιδευτικών ενάντια στο απαράδεκτο «σύστημα διορισμών», που προωθεί για ψήφιση στη βουλή η Κυβέρνηση, ένα σύστημα που οδηγεί σε απολύσεις χιλιάδων εκπαιδευτικών, απαξιώνει την προϋπηρεσία και το πτυχίο και προωθεί ένα αέναο κυνήγι τίτλων με όρους ανισότητας.

Απαιτούμε:

 • Τιμωρία των υπευθύνων για τους τραυματισμούς των εκπαιδευτικών που έγιναν με την πολιτική ευθύνη και τις εντολές της κυβέρνησης.
 • Να αποσυρθεί το απαράδεκτο «σύστημα διορισμών», που οδηγεί σε χιλιάδες απολύσεις αναπληρωτών συναδέλφων.
 • Κατάργηση όλων των μορφών ελαστικής εργασίας.
 • Μαζικούς διορισμούς για να καλυφθούν όλες οι ανάγκες στην Παιδεία, Υγεία, Κοινωνική Ασφάλιση, Αυτοδιοίκηση και σε όλες τις κοινωνικές δομές.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας
 
ο Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Λαδικός Ηλίας

Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Συναδέλφισες – συνάδελφοι, μετά την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που καλέστηκε για την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, σε νέα Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο με τα ίδια θέματα:

 1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 2. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 3. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων
 4. Έκθεση προγράμματος και θέσεων υποψηφίων

Σύμφωνα με το Καταστατικό:
Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών (Τρίτη 15 Ιανουαρίου στον ίδιο χώρο) και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Πρόσκληση για Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΥΣ ΤΕΕ ΟΑΣΠ

Στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ κοινοποιήθηκε έγγραφο (αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3472 – 4/12/2018)  των συναδέλφων υποψηφίων για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ Αχλαδιώτη Γιώργου και Ζαπαντιώτη Μαρίας για τον αποκλεισμό ψηφοδελτίων συναδέλφων από πολλά Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ για τις εκλογές του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΤΕΕ – ΟΑΣΠ.

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, αφού συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους συναδέλφους Αχλαδιώτη Γιώργο και Ζαπαντιώτη Μαρία και άκουσε τις απόψεις τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία (3 υπέρ 1 κατά) να απευθύνει αίτημα προς την υπηρεσία για επανάληψη των εκλογών για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ.

Η Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 12 μμ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Αθήνα 4 Δεκεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3475
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
29199 – 04/12/2018

Προς

 • την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., συνάδελφο Τότα Αντωνιάδου
 • προς τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Δ.Σ., συνάδελφο Θοδωρή Χυδήρογλου
 • τον Ταμία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συνάδελφο Σωτήρη Ποντικάκο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ.  ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Συναδέλφισα, – οι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ θα συνεδριάσει την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου και ώρα 12 μμ, στο γραφείο του Συλλόγου (403) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εκτίμηση για τη στάση εργασίας 27/11/2018 για την απόσυρση του Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ
 2. Πορεία αιτημάτων εργαζομένων (ζητήματα εργασιακών συνθηκών, υπερωρίες, αμοιβές εκλογών, διεκδίκηση επιδόματος 13ου 14ου μισθού, αναδρομικά ΤΣΜΕΔΕ κλπ)
 3. Ζητήματα σχετικά με τις εκλογές για κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ (Ένσταση – Αίτηση   υποψηφίων, αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3472)
 4. Γενική Συνέλευση Προέδρων ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ (απόφαση)
 5. Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής (προβλήματα, εκτιμήσεις, προτάσεις)
 6. Οργάνωση ετήσιας γιορτής ΣΕΤΕΕ
 7. Οικονομικά ζητήματα

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

Ο Πρόεδρος

Αβραμίδης Κώστας

Ο Γενικός Γραμματέας

Λαδικός Ηλίας


Το Δ.Σ. είναι ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ. Οι συνάδελφοι από την Περιφέρεια μπορούν να συνδεθούν με το λογαριασμό skype seteetemp και να το παρακολουθήσουν.

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για τη στάση εργασίας την Τρίτη 27 Νοεμβρίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ χαιρετίζει τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ οι οποίοι με πρωτόγνωρα ποσοστά (περίπου 80% στο σύνολο) συμμετείχαν στην στάση εργασίας που κήρυξε για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου το Δ.Σ. για την απόσυρση του Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ.

Το Δ.Σ. χαιρετίζει την ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ η οποία στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα μας και αφορά όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς.

Πιστεύουμε ότι με επιμονή, διάλογο αλλά και συλλογικό αγώνα, τα αιτήματά μας για την απόσυρση του Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών μας, για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα δικαιωθούν.

συναδελφικά

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

ο Πρόεδρος
Αβραμίδης Κώστας

ο Γενικός Γραμματέας
Λαδικός Ηλίας

 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Από την έναρξη του ωραρίου ως τις 12 μμ

Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3459
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
28046 – 21/11/2018

 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Από την έναρξη του ωραρίου ως τις 12 μμ

Για την απόσυρση του Οργανογράμματος
και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε έκτακτα την Τρίτη 13 Νοεμβρίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΤΓΟΔ/875/30.4.2018) και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που κοινοποιήθηκε από το Πρόεδρο του ΤΕΕ σε μια σειρά αποδέκτες, πλην του ΣΕΤΕΕ.

Η απόφαση της Δ.Ε. αλλά και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

Το οργανόγραμμα που αποφασίστηκε καταργεί τις δομές του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ακυρώνει τον Πανελλαδικό χαρακτήρα του. Το σύνολο σχεδόν των Περιφερειακών υποβαθμίζεται σε Γραφεία χωρίς καμιά αξιολόγηση του έργου τους ή της σημασίας τους ορισμένες φορές σαν υπηρεσίες που αφορούν ακριτικές περιοχές τις χώρας. Ο κανόνας που εμφανίζεται σαν «προϋπόθεση» και αφορά τη στελέχωσή τους με 5 υπαλλήλους για να χαρακτηριστούν Τμήματα είναι παρελκυστικός καθώς ο αριθμός των υπαλλήλων που το στελεχώνουν πρέπει να αναφέρεται ακριβώς στο Οργανόγραμμα και όχι να αποτελεί τυχαία «προϋπόθεση».

Ταυτόχρονα, στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε ένα Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ έχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ήδη αναπτύσσει σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου.

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Επιτροπών, του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Στην ίδια κατεύθυνση η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα  μεγάλο κενό στο δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που κλείνει Περιφερειακά αντί να τα στελεχώσει με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Επιστημονικών Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θα λυθούν μόνο με τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας και όχι με κατάργηση των δομών του ΤΕΕ. Παλεύουμε για ανάπτυξη του ΤΕΕ προς όφελος της κοινωνίας και των μηχανικών και όχι σε συρρίκνωση των δομών του.

Το Δ.Σ. ζητά την απόσυρση του συγκεκριμένου Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ.

Για το σκοπό αυτό προκηρύσσουμε στάση εργασίας  στο ΤΕΕ για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου από το πρωί έως τις 12 μμ και καλούμε την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΕΠΕΧΩΔΕ) την ΕΜΔΥΔΑΣ και όλους τους φορείς των μηχανικών να στηρίξουν τον αγώνα μας.

Απόφαση του Δ.Σ. για τη στάση εργασίας Τρίτη 13 Νοεμβρίου
Απόφαση της ΔΕ για το οργανόγραμμα
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ