Author: adminsetee

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Αθήνα 30/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3908

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΩΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ ΤΟΥ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΜΕΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ – ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για καταβολή συμπληρωματικής εκλογικής αποζημίωσης σε 8 υπαλλήλους που υπέβαλλαν ενστάσεις για αδικίες στις αμοιβές ή παράλειψή τους από τη λίστα αυτών που εργάστηκαν στις εκλογές του ΤΕΕ

Αθήνα 30/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3907

Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για καταβολή συμπληρωματικής εκλογικής αποζημίωσης σε 8 υπαλλήλους που υπέβαλλαν ενστάσεις για αδικίες στις αμοιβές ή παράλειψή τους από τη λίστα αυτών που εργάστηκαν στις εκλογές του ΤΕΕ

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:   210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382                 

 

Αθήνα 16/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3904
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
……………………………

 

Προς

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

 

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίαση την Τρίτη 9 Μαρτίου έγινε σε συνέχεια του Δ.Σ. που έγινε στις 2 Μαρτίου χωρίς να εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη. Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν 5 μέλη του Δ.Σ. (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή Γκουντούμη, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ) δικαιολογημένα απουσίαζε το μέλος του Δ.Σ. Αγγελική Στραβοράβδη. Ο συνάδελφος Κυριάκος Καρύδης ήταν αδικαιολόγητα απών. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η συνάδελφος Αλεξάνδρα Πανταζοπούλου από την ομάδα των 15 απολυμένων.

Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. συνδέθηκε άγνωστο άτομο με το ψευδώνυμο «ΟΝ» το οποίο δεν απάντησε στην προφορική και γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. να μας ενημερώσει για την ταυτότητά του. Επειδή ο κύκλος των ανθρώπων που είχανε το link ήταν περιορισμένος η παρουσία του αγνώστου είναι πιθανόν να  αφορούσε σε κακοήθη συμπεριφορά προσώπου το οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει στο Δ.Σ. αλλά επέλεξε την ανωνυμία.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου, κας Μ. Παναγοπούλου, για τις εκλογές του ΣΕΤΕΕ
 2. Εφετειακή απόφαση 5703/20 ενημέρωση.

Συνοπτικά:

Θέμα 1. Γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου, κας Μ. Παναγοπούλου, για τις εκλογές του ΣΕΤΕΕ

Το  θέμα για γνωμοδοτικό σημείωμα σχετίζεται με τον προβληματισμό που δημιουργήθηκε στους εργαζόμενους κατά πόσο στα Περιφερειακά Τμήματα του ΣΕΤΕΕ που έχουν πολύ μικρό αριθμό μελών, κατά τις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΕΕ είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Τι νομική πρόβλεψη υπάρχει για ένα τέτοιο ζήτημα που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΣΕΤΕΕ και ταλαιπωρεί τα μέλη μας στην Περιφέρεια τα οποία πρέπει να μεταφερθούν πολλά χιλιόμετρα για να ψηφίσουν.

Το θέμα ήρθε στην ημερήσια διάταξη προκειμένου να διευκρινιστεί και νομικά (συνδικαλιστικά είναι λυμένο) αν οι εκβιασμοί και οι πιέσεις που ασκούνται ώστε να μην εφαρμόζονται αποφάσεις Εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων για επιστολική ψήφο, έχουν νομική βάση όπως ισχυρίζονται οι συνδικαλιστές που αρνούνται την εφαρμογή των αποφάσεων των αντίστοιχων αποφάσεων των εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων.

Το θέμα αυτό αποτελούσε συνέχεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τρίτης 2 Μαρτίου προκειμένου να δοθεί χρόνος ώστε οι συνάδελφοι της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» που είχαν τις αντιρρήσεις να προετοιμαστούν καλύτερα και να φέρουν, αν το επιθυμούν, διαφορετική πρόταση ή προσφορά από άλλο δικηγόρο για τη γνωμοδότηση.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. αυτή (9/3/2021) δηλώθηκε από την παράταξή της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» ότι δεν έχουν πρόταση ή προσφορά από άλλο δικηγόρο.

Μετά από αυτό προχώρησε η συζήτηση και το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία (4 ψήφοι έναντι 1) αποφάσισε να ζητήσει νομική γνωμοδότηση για την διαδικασία που αφορά στις εκλογές του ΣΕΤΕΕ από τη δικηγόρο κα Μ. Παναγοπούλου προκειμένου να συντάξει νομικό κείμενο για να διευκρινιστούν τα παραπάνω ζητήματα. Επίσης το Δ.Σ. με την ίδια απόφαση αποδέχθηκε την προσφορά της δικηγόρου που στάλθηκε στα email όλων των μελών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου.

Θέμα 2. Εφετειακή απόφαση 5703/20 ενημέρωση

Έγινε σύντομη ενδεικτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν από το ΣΕΤΕΕ μέχρι και τη συγκεκριμένη συνεδρίαση για την διεκδίκηση της επιστροφής των 15 απολυμένων και της ανάκλησης των ένδικων μέσων από το ΤΕΕ.

Αναφέρθηκαν συνοπτικά στην ενημέρωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του ΣΕΤΕΕ για την Εφετειακή Απόφαση 5703 – 9/10/2020 που δικαιώνει τελεσίδικα 15 συμβασιούχους του ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 15 ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

 • Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020: Παρέμβαση στη Δ.Ε. για την άσκηση αναίρεσης με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ – συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
 • 24 Νοεμβρίου 2020: Παρέμβαση στη Δ.Ε. του Προέδρου του ΣΕΤΕΕ και των συναδέλφων που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20 κατά την συζήτηση επικύρωσης της απόφασης για άσκηση αναίρεσης.
 • Δεκέμβριος 2020: Έκδοση ημερολογίου αλληλεγγύης για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων του ΣΕΤΕΕ για Άρειο Πάγο και Αναστολή
 • 3 Δεκεμβρίου 2020: Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εξουσιοδοτεί το Προεδρείο του ΣΕΤΕΕ να κηρύξει 24ωρη Πανελλαδική απεργία με συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο την ημέρα που θα εκδικαστεί η αναστολή, στην περίπτωση που το ΤΕΕ θα προβεί σε αναστολή της εφετειακής απόφασης 5703/20.
 • Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021: Ενημερωτική παρέμβαση μετά από πρόσκληση της «Εργατικής συμμαχίας στα Δυτικά» από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ, Αβραμίδη Κώστα και εκπρόσωπο των 15 συναδέλφων, Αλεξάνδρα Πανταζοπούλου
 • Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021: Παρέμβαση από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ, Αβραμίδη Κώστα, για το ζήτημα της εφετειακής απόφασης στην διαδικτυακή εκδήλωση των εργατικών σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με θέμα: «Οι εργασιακές σχέσεις στη σημερινή συγκυρία και η κατάσταση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος» και εισηγητή τον Παντελή Καψάλη, διδάκτορα Εργασιακών Σχέσεων, εργαζόμενο στο ΙΝΕ – ΓΣΕΕΕ.
 • 26 Νοεμβρίου 2021: 24ωρη απεργία με αίτημα στο πλαίσιό της τη μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της εφετειακής απόφασης
 • 4 Μαρτίου 2021: Στάση Εργασίας και συγκέντρωση μπροστά στο ΤΕΕ 11 μμ, παρέμβαση στη Γραμματεία του Προέδρου του ΤΕΕ και αίτημα συνάντησης μαζί του από 7 Ομοσπονδίες (ΠΟ – ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ – ΟΤΑ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΟΣΕΑΔΕ, ΟΣΥΑΠΕ), το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και τον εκπρόσωπο των 15 απολυμένων, Ρουσάκη Αλέξανδρο.
 • Στάλθηκαν επιστολές για ενημέρωση και διάλογο πάνω στο αίτημα της ακύρωσης των απολύσεων και της εφαρμογής της εφετειακής απόφασης 5703/20 στα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ 25, ΝΔ, με στόχο να τεθεί το ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ του ΣΕΤΕΕ σε ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ:

 • Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 • Ανακοίνωση από : Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • Καταγγελία από: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 16.12.2020_tee_symvasiouhoi_8365
 • Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ)
 • Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ)
 • Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

(παρεμβάσεις έγιναν και σε άλλα σωματεία και συλλόγους από τους οποίους περιμένουμε ανταπόκριση)

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΤΕΕ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Την πρόταση του ΣΕΤΕΕ για κοινές συσκέψεις αποδέχθηκαν οι παρατάξεις:

 • #Block_tee Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων-Ανέργων Μηχανικών
 • ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ
 • “Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ)”

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ κατέληξε συμπερασματικά στο θέμα της ακύρωσης των απολύσεων των 15 συναδέλφων και της εφαρμογής της Εφετειακής απόφασης 5703/20, πως η ελπίδα για την επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης βρίσκεται στην αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος και των σωματείων του δημοσίου τομέα ιδιαίτερα αλλά και στον αγώνα του ΣΕΤΕΕ και των μελών του, ώστε το ζήτημα αυτό να αναδειχθεί  στο πλαίσιο του αγώνα για την κατάργηση της επισφαλούς εργασίας συνολικά. Ένας τέτοιος ισχυρός κοινωνικός συσχετισμός, για τον οποίο οφείλουμε όλοι να εργαστούμε, όταν αποτυπωθεί θα επηρεάσει τις αποφάσεις είτε στον Άρειο Πάγο είτε στο ενδεχόμενο εξωδικαστικής νομοθετικής ρύθμισης.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

Επιστολή – Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για συμβασιούχους των ΟΤΑ – Γνωμοδοτικό Σημείωμα

Γνωμοδοτικό σημείωμα της νομικού συμβούλου της ΑΔΕΔΥ, κας Παναγοπούλου: 2021.03.10 – Επιστολή – Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, για συμβασιούχους των ΟΤΑ

Ανακοίνωση ΑΔΕΔΥ: 2021.03.10 – Επιστολή – Η απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης, για συμβασιούχους των ΟΤΑ

 

Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, για στάση εργασίας την Πέμπτη 4 Μαρτίου, από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382  

 

Αθήνα 2/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3984
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.

Γενική Δ/ση  Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.

Γενική Δ/ση  Ανάπτυξης  Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, για στάση εργασίας την Πέμπτη 4 Μαρτίου, από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Πέμπτη 4 Μαρτίου από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο ΤΕΕ, ΝΙΚΗΣ 4, ώρα  11 πμ

Η κατάθεση προς ψήφιση του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» σηματοδοτεί τη διάλυση της δημόσιας παρέμβασης και ελέγχου, διευρύνοντας την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, γενικεύοντας τις «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο.

Το τοπίο των δημοσίων συμβάσεων αλλοιώνεται δραματικά και στο πλαίσιο αυτής της αλλοίωσης ο ρόλος του ΤΕΕ επανακαθορίζεται μέσα από το άρθρο 192 με τέτοιο τρόπο που μεταλλάσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από Επιστημονικό Φορέα των μηχανικών και Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης και της Πολιτείας, σε Φορέα εκπόνησης πάσης φύσεως μελετών και έργων! Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της κυβερνητικής φιλοσοφίας του «Επιτελικού Κράτους» μετατρέπεται με το νομοσχέδιο αυτό σε μόνιμο εργολάβο μελετών και έργων του δημοσίου αλλά και κρίσιμο κρίκο στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης δημόσιων υπηρεσιών είτε μέσα από ανταποδοτικές υπηρεσίες είτε από την ανάθεσή τους σε ιδιώτες χωρίς περιορισμούς, χωρίς καν ελεγκτικό μηχανισμό.

Αυτή η μεταλλαγή του ΤΕΕ εκκινεί από την ψήφιση του μνημονιακού 4093/2012 και ολοκληρώνεται σήμερα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και συνδέεται με την κατάργηση της πρόβλεψης της Πολιτείας για τα οικονομικά του ΤΕΕ στο πλαίσιο των μνημονιακών επιταγών.

Ακριβώς αυτή η μεταλλαγή καθρεφτίζεται και στη στάση του Προέδρου του ΤΕΕ στην άρνηση εκτέλεσης ακόμη και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν απολυμένους εργαζόμενους του ΤΕΕ. Αυτή η μεταλλαγή είναι που οδηγεί στην διασπάθιση των εισφορών των μελών του ΤΕΕ και του δημοσίου χρήματος  με την σκανδαλώδη ανάθεση σε ιδιωτικές δικηγορικές εταιρείες έναντι 19.000 € πλέον ΦΠΑ της αναίρεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εκτιμώντας ότι οι υπό ψήφιση  αλλαγές στον 4412/2016 αποσκοπούν στην εμπέδωση του «Επιτελικού Κράτους», των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και της μετατροπής του ΤΕΕ σε φορέα ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του δημοσίου με την μεταλλαγή τους σε εικονικό εργολάβο σε αντίθεση με τον επιστημονικό κοινωνικό και επιμελητηριακό του χαρακτήρα αποφασίζει:

Να καλέσει όλους τους εργαζόμενους (ανεξάρτητα από σχέση εργασίας) με φυσική παρουσία ή εργαζόμενους από το σπίτι (τηλεργασία), σε στάση εργασίας την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου, Πέμπτη 4 Μαρτίου, από την έναρξη του ωραρίου έως και 12 μμ με αιτήματα:

 • Την απόσυρση του νόμου για τις αλλαγές στο 4412/16 συνολικά και ειδικότερα του άρθρου 192 (Προγραμματικές Συμβάσεις ΤΕΕ) που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ
 • Την «Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»
 • Την πλήρη απόσυρση του ΤΕΕ από ένδικα μέσα κατά των 15 απολυμένων (αναστολή, αναίρεση κλπ) και την άμεση επαναπρόσληψή τους σύμφωνα με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση 5703/20

Καλούμε τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ σε συμμετοχή στη στάση και στη συγκέντρωση μπροστά στο Κεντρικό ΤΕΕ 11 μμ, με τήρηση των μέτρων για την πανδημία (αποστάσεις, μάσκες κλπ).

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

Χαιρετισμός του Συλλόγου Εργαζόμενων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη στάση εργασίας του ΣΕΤΕΕ

Χαιρετισμός του Συλλόγου Εργαζόμενων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στη στάση εργασίας του ΣΕΤΕΕ 

4 Μαρτίου 2021

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ στηρίζει τον αγώνα και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ για την αναχαίτιση της επελαύνουσας παράδοσης του φορέα στα κερδοσκοπικά ιδιωτικά συμφέροντα. Η μετάλλαξη του ΤΕΕ σε εργολάβο μελετών φορά όλο το δημόσιο τομέα και η εγκατάλειψη του δημοσίου συμφέροντος ως βασικού σκοπού όλων των δημόσιων οργανισμών βρίσκεται υπό εξέλιξη σε όλο το φάσμα της κρατικής δραστηριότητας. Η κατάσταση στο ΤΕΕ αφορά όλο το δημόσιο που ξεπουλιέται κομμάτι – κομμάτι καθημερινά.

Στηρίζουμε τον αγώνα του ΣΕΤΕΕ για την επιστροφή στην εργασία των 15 απολυμένων, στους οποίους ο φορέας έχει κηρύξει ανένδοτο πόλεμο για να μην εκτελέσει τις αποφάσεις της δικαιοσύνης.

Ο αγώνας των εργαζόμενων του ΣΕΤΕΕ, είναι αγώνας όλων των εργαζόμενων στο στενό και ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Σύλλογος Εργαζόμενων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

Εκδήλωση εργατικών σωματείων: Οι εργασιακές σχέσεις στη σημερινή συγκυρία και η κατάσταση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος

εκδήλωση των εργατικών σωματείων ΣΕΦΚ, ΣΜΕΔ, ΣΥΒΧΨΑ, ΝΟΚΙΑ, ΣΕΤΕΕ, Public:

Θέμα εκδήλωσης:
Οι εργασιακές σχέσεις στη σημερινή συγκυρία και η κατάσταση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος

Κυριακή 28/2 6.00μμ
με τον Αποστόλη Καψάλη, διδάκτορα Εργατικών Σχέσεων – εργαζόμενος στο ΙΝΕ-ΓΣΕΕ

το link της εκδήλωσης: https://us02web.zoom.us/j/9211415431

Join Zoom Meeting

ΑΔΕΔΥ: ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ για την απόλυση 15 εργαζομένων στο ΤΕΕ – Regarding the layoff of 15 employees of the Technical Chamber of Greece (TCG)

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

για την απόλυση 15 εργαζομένων στο ΤΕΕ

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. καταγγέλλει τη διοίκηση του ΤΕΕ που για πρώτη φορά άσκησε ένδικα μέσα ενάντια σε δικαστική απόφαση (και μάλιστα εφετειακή) που δικαίωσε 15 απολυμένους εργαζόμενους.

 Πρόκειται για μονομερή ενέργεια της διοίκησης του ΤΕΕ ενάντια στη σταθερή εργασιακή σχέση που συνοδεύεται μάλιστα από το απαράδεκτο και παράλογο επιχείρημα ότι «οι συμβάσεις έργου με τη μορφή που υφίστανται στο ΤΕΕ (ομάδες εργασίας) δεν αποτελούν εξαρτημένη σχέση εργασίας»!

Η Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. θα στηρίξει τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις του ΣΕΤΕΕ διεκδικώντας αταλάντευτα το δικαίωμα για μόνιμη και σταθερή εργασία στο δημόσιο και για τη δικαίωση των 15 συναδέλφων μας.

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Το έγγραφο της ΑΔΕΔΥ σε pdf


English translation

PRESS RELEASE

 

Regarding the layoff of 15 employees of the Technical Chamber of Greece (TCG)

The Executive Committee of the Civil Servants’ Confederation (ADEDY) denounces the administration of TCG which for the first time brought legal proceedings against a court decision –which was an appeal court decision- that vindicated 15 laid-off employees.
This is a unilateral action by the administration of TCG against the stable employment relationship which is even accompanied by the unacceptable and absurd argument that ‘project contracts in the form existing in TCG (working groups) are not a dependent employment relationship!’

The Executive Committee of ADEDY will support the collective actions taken by the Employees’ Association of TCG by demanding the right to permanent and stable work in the public sector and in order for our 15 colleagues to be vindicated.

The Executive Committee of ADEDY


Traducción Española

COMUNICADO DE PRENSA

Respecto al despido de 15 empleados de la Cámara Técnica de Grecia (TEE)

El Comité Ejecutivo de la Confederación de los Sindicatos de Empleados Públicos (ADEDY) denuncia a la administración de la CTG (TEE), que por primera vez por primera vez interpuso un proceso judicial contra una decisión judicial -que fue una decisión de apelación- y que reivindicó a 15 empleados despedidos.

Se trata de una acción unilateral de la administración del CTG contra la relación laboral estable, que va acompañada del inaceptable e irracional argumento de que «los contratos de trabajo en la forma que existen en los CTG (grupos de trabajo) no son una relación laboral dependiente».

El Comité Ejecutivo de ADEDY apoyará las acciones colectivas de la Asociacion de Empleados de la CTG (SETEE), exigiendo el derecho al trabajo permanente y estable en el sector público y por la reinvidicación de nuestros 15 compañeros.

El Comité Ejecutivo de ADEDY

Ανακοίνωση – Καταγγελία για την άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο από το ΤΕΕ, κατά της Εφετειακής Απόφασης που δικαίωσε τελεσίδικα 15 εργαζομένους.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε   (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)         

 

                                                                                                   Αθήνα, 16-12-2020

                                                                                                   Αρ. Πρωτ. 166

 

114 71 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. : 210-6440873
FAX : 210-6454223
ΙΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ 196-198 Αθήνα, 17- 11 -2020
SITE: www.poseypexode.gr

EMAIL: info@poseypexode.gr

 

 

ΘΕΜΑ: Ανακοίνωση – Καταγγελία για την άσκηση αναίρεσης στον Άρειο Πάγο από το ΤΕΕ, κατά της Εφετειακής Απόφασης που δικαίωσε τελεσίδικα 15 εργαζομένους.

Το Δ.Σ της ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ είχε ζητήσει, από τον πρόεδρο και την Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ, να μην προσφύγουν κατά της τελεσίδικης Εφετειακής Απόφασης που δικαίωνε απόλυτα τους 15 συμβασιούχους του ΤΕΕ (Αρ. Πρωτ. 147 / 26- 10 -2020).

Η συνέχιση των ένδικων μέσων θα προκαλούσε μόνο ψυχική και οικονομική επιβάρυνση στους εργαζομένους.

Αντίθετα ο Πρόεδρος του ΤΕΕ άσκησε αναίρεση στον Άρειο Πάγο κατά της εφετειακής απόφασης που δικαίωνε τους 15 εργαζόμενους τελεσίδικα αγνοώντας το ψήφισμα της Ομοσπονδίας, την έκκληση για διάλογο του ΣΕΤΕΕ και των ίδιων των 15 εργαζομένων. Στη συνέχεια, με οριακή πλειοψηφία η Δ.Ε. του ΤΕΕ στις 24 Νοεμβρίου επικύρωσε, εκ των υστέρων την μονομερή απόφαση για προσφυγή.

 Επισημαίνουμε ότι κατά την συνεδρίαση, Τρίτη 24-11-2020 της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ:

 • Η απόφαση, με οριακή πλειοψηφία, για ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως η προσφυγή στον Άρειο Πάγο, πάρθηκε χωρίς να εξαντληθούν τα περιθώρια διαλόγου των ενδιαφερομένων.
 • Μια απόφαση επίσης για άσκηση αναίρεσης, χωρίς τεκμηρίωση νομικών επιχειρημάτων που την καθιστούν αναγκαία, βρίσκεται σε αντίθεση με ανάλογες αποφάσεις της Δ.Ε. του ΤΕΕ σε θετικές δικαστικές αποφάσεις στο παρελθόν όπου δεν ασκήθηκαν περαιτέρω ένδικα μέσα από το ΤΕΕ.
 • Καμία υποχρέωση δεν προκύπτει, εξ όσων γνωρίζουμε, ούτε από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, αλλά ούτε σχετική απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους που να υποχρεώνει το ΤΕΕ να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο.
 • Η απόφαση αυτή έρχεται σε ευθεία αντίθεση, με νομοθετικές ρυθμίσεις και τις δικαστικές αποφάσεις δυνάμει των οποίων απασχολείται το μεγαλύτερο μέρος του τακτικού προσωπικού του ΤΕΕ.

 ΔΙΑΠΙΣΤΩΝΟΥΜΕ ΕΠΙΣΗΣ:

 1. Ο πρόεδρος και η Διοικούσα Επιτροπή του Τ.Ε.Ε στην Τακτική Συνεδρίαση 3-12-2020 αποφάσισε την ανάθεση της εκπροσώπησης του ΤΕΕ στον Άρειο Πάγο σε δικηγορική εταιρεία με Δαπάνη 19.000 € πλέον Φ.Π.Α).
 2. Λήφθηκε μια αντεργατική και αντικοινωνική απόφαση, με κόστος 19.000 € + Φ.Π.Α, εν μέσω πανδημίας (;) που προκαλεί πολλά ερωτηματικά.
 3. Το ΤΕΕ χρησιμοποιεί ελαστικές σχέσεις εργασίας, με φτηνά υπαλληλικά χέρια, χωρίς δικαιώματα για να καλύψουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
 4. Η προσφυγή στον Άρειο Πάγο γεννά πολλά και εύλογα ερωτήματα για το στόχο που έχει. Μια αρνητική απόφαση θα έθετε σε κίνδυνο, με ευρύτατες συνέπειες και ανατροπές τόσο τις εργασιακές σχέσεις, όσο και στην παγίωση των ελαστικών σχέσεων εργασίας.

Διερωτόμαστε με ποιο προσωπικό και με ποιές εργασιακές σχέσεις θα επιτελέσει το έργο του το ΤΕΕ, όταν μάλιστα στρέφεται κατά υπαλλήλων που τελεσίδικα έχουν χαρακτηριστεί αορίστου χρόνου;

Καλούμε τον Πρόεδρο και τη Διοίκηση του ΤΕΕ να επανεξετάσουν τις αποφάσεις τους στο ζήτημα των 15 εργαζομένων που δικαιώθηκαν τελεσίδικα, καθώς μια αντιπαράθεση μόνο αρνητικά αποτελέσματα θα επιφέρει για τους εργαζόμενους που δικαιώθηκαν αλλά και για τον φορέα.

 Η ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ δηλώνει την υλική και συνδικαλιστική συμπαράσταση στους συναδέλφους του ΤΕΕ, που δικαιώθηκαν τελεσίδικα με την Εφετειακή Απόφαση (5703-9/10/2020), για μόνιμες και σταθερές σχέσεις εργασίας.

Η απόφαση σε pdf αρχείο

Τοποθέτηση στη Διοικούσα Επιτροπή του ΤΕΕ εκπροσώπου των 15 απολυμένων, 24 Νοεμβρίου 2020

Αγαπητέ κ. Πρόεδρε και αξιότιμα μέλη της ΔΕ,

εκπροσωπώ μια ομάδα 15 συναδέλφων,  οι οποίοι εργαστήκαμε στο ΤΕΕ για 4 και πλέον συνεχή χρόνια με συμβάσεις έργου. Συγκεκριμένα η πρόσληψή μας ξεκίνησε τον Δεκέμβριο του 2006 και ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2007, ύστερα από δημοσίευση θέσεων εργασίας στο ενημερωτικό δελτίο του ΤΕΕ  2403/07-08-2006 και διαδικασία συνέντευξης.

Ενώ ουσιαστικά εργαζόμασταν στο ΤΕΕ ως υπάλληλοι, τηρώντας κανονικό ωράριο εργασίας και καλύπτοντας διαρκείς ανάγκες, τυπικά  και μόνο ήμασταν ελεύθεροι επαγγελματίες ασφαλισμένοι στο ΤΣΜΕΔΕ ή στον ΟΑΕΕ, ενώ οι πληρωμές μας  γίνονταν με εντάλματα πληρωμής και σημαντικές καθυστερήσεις.

Στα τέλη του 2010 μας ανακοινώθηκε από την διοίκηση του ΤΕΕ αφενός η επιπλέον παράταση στη διαδικασία των πληρωμών μας και αφετέρου η λήξη των συμβάσεών μας και η μη ανανέωσή τους τον Φεβρουάριο του 2011. Διεκδικήσαμε μαζί με τους μόνιμους συναδέλφους μας την ανανέωση των συμβάσεών μας στο ΤΕΕ αλλά απολυθήκαμε εξαιτίας των μνημονίων που επέβαλλαν περιορισμό ακόμη και του αναγκαίου προσωπικού, παρότι 1Διοίκηση και υπηρεσία δήλωναν ότι μας θεωρούσαν απαραίτητους για τη λειτουργία του ΤΕΕ. Τον Φεβρουάριο πράγματι βρεθήκαμε άνεργοι, στη μέση της κρίσης, χωρίς να λάβουμε αποζημίωση, χωρίς να έχουμε το δικαίωμα να λάβουμε το επίδομα του ΟΑΕΔ και όντας απλήρωτοι για περίπου 1 χρόνο.

Έκτοτε ξεκίνησε ο δικαστικός μας αγώνας προκειμένου να αναγνωριστεί η πραγματική σχέση εργασίας μας με το ΤΕΕ. Σημειώνεται πως 11 συνάδελφοί μας, με τις ίδιες ακριβώς συνθήκες εργασίας, έχουν ήδη επιστρέψει στο ΤΕΕ μετά από απόφαση Πρωτοδικείου από του οποίου το δικόγραφο εμείς είχαμε τυχαία αποχωρίσει! Στην πρωτόδικη αυτή απόφαση το ΤΕΕ δεν άσκησε άλλα ένδικα μέσα και έτσι η υπόθεση έγινε αμετάκλητη. Το ίδιο έγινε την ίδια περίοδο και στην πρωτόδικη απόφαση που δικαίωνε τη συνάδελφό μας στο Βόλο, όπου και πάλι δεν ασκήθηκαν περαιτέρω ένδικα μέσα.

Άλλωστε λίγο πριν την απόλυσή μας άλλοι 36 συνάδελφοι που επίσης είχαν δικαιωθεί πρωτόδικα εντάχθηκαν στο τακτικό προσωπικό του ΤΕΕ, αφού επίσης το ΤΕΕ δεν άσκησε παραπέρα ένδικα μέσα ούτε καν στο εφετείο.

Μετά από αρκετά χρόνια επιμονής, υπομονής και αναμονής επήλθε η δικαίωση με την έκδοση της τελεσίδικης Εφετειακής Απόφασης 5703/09-10-2020 η οποία χαρακτηρίζει την σχέση εργασίας που είχαμε με το ΤΕΕ εξαρτημένη και αορίστου χρόνου και καθιστά άκυρη την απόλυσή μας ενώ παράλληλα υποχρεώνει το ΤΕΕ να αποδεχτεί τις υπηρεσίες μας καταβάλλοντας τις νόμιμες αποδοχές μας και επιπρόσθετα καθορίζει και χρηματικό πρόστιμο για κάθε ημέρα παράλειψης συμμόρφωσης του ΤΕΕ στην παραπάνω υποχρέωση για τον κάθε έναν από εμάς.

Επιλέγοντας όμως το δρόμο του ουσιαστικού διαλόγου και της διαλλακτικότητας, δεν κοινοποιήσαμε την απόφαση και επιδιώξαμε συνάντηση με τον Πρόεδρο, μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας με τη γραμματεία του πρόεδρου και μέσω επιστολής που πρωτοκολλήθηκε στο ΤΕΕ (Αρ. Πρωτ.24494/23-10-20) και κοινοποιήθηκε στα μέλη της ΔΕ, τις γενικές διευθύνσεις και το σύλλογο εργαζομένων.

Η προσπάθειά μας για συνάντηση με τον Πρόεδρο, όχι μόνο δεν βρήκε ανταπόκριση αλλά όπως πληροφορηθήκαμε στις 02/11/2020 το ΤΕΕ προσέφυγε στον Άρειο Πάγο, ζητώντας την αναίρεση της Εφετειακής μας απόφασης που μας δικαίωσε και την οποία δεν είχαμε καν κοινοποιήσει από επιλογή! Γιατί τέτοια απαξίωση;

Αυτή τη στιγμή εμείς οι 15 είμαστε άνεργοι ή ημιαπασχολούμενοι με προσωρινές εργασίες εν μέσω μιας πανδημίας που δυσχεραίνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση. Είμαστε μετέωροι, καθώς ενώ το δίκαιο επιτάσσει την άμεση  επαναπρόσληψή μας, το ΤΕΕ δικαστικά στρέφεται εναντίον μας. Και ενώ στρέφεστε εναντίον μας παράλληλα δημιουργείτε ομάδες εργασίας, γεγονός που υποδεικνύει ότι υπάρχει επείγουσα ανάγκη για προσωπικό. Είναι δε χαρακτηριστικό, ότι στο διάστημα που μεσολάβησε από την απόλυσή μας από το ΤΕΕ κάποιοι εξ ημών απασχολήθηκαν και απασχολούνται ακόμα και τώρα στο ΤΕΕ, με αντίστοιχες συμβάσεις εργασίας για μακρύ χρονικό διάστημα. Σας ρωτάμε λοιπόν, μας θεωρείτε κατάλληλους  για να δουλεύουμε ως συμβασιούχοι αλλά όχι ως τακτικό προσωπικό;

Πολλά πράγματα έχουν αλλάξει από τότε που απολυθήκαμε. Το ΤΕΕ διαθέτει πλέον νέο οργανόγραμμα και έχει ανάγκες σε προσωπικό, όπως διαπιστώνεται από το γεγονός ότι ζητά άτομα μέσω της κινητικότητας του δημοσίου τομέα αλλά και από τον ΑΣΕΠ και ελλείψει αυτών προσλαμβάνει συμβασιούχους.

Γιατί λοιπόν το Τεχνικό Επιμελητήριο στρέφεται εναντίον μας ενώ μας έχει ανάγκη;

Ζητάμε την έμπρακτη συμπαράστασή σας στο δίκαιο αυτό αγώνα μας και για αυτό ένας τρόπος υπάρχει: να ακυρώσετε την προσφυγή του ΤΕΕ στον Άρειο Πάγο και να αποδεχθείτε σύμφωνα με την δικαστική απόφαση την άμεση επανατοποθέτησή μας στο ΤΕΕ. Άλλωστε σε λίγο χρόνο, με βάση την εφετειακή απόφαση θα πρέπει να είμαστε στο ΤΕΕ και να εργαζόμαστε μαζί σας συμβάλλοντας στο έργο του ΤΕΕ.

Στο χέρι σας είναι αξιότιμε κ. Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη της ΔΕ και αγαπητοί συνάδελφοι για πολλούς από εμάς που είμαστε μηχανικοί, να κάνετε το σωστό και να αποτρέψετε τη συνέχιση της δικαστικής αυτής διαμάχης.

Σας ευχαριστούμε πολύ όλους για το χρόνο σας