ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ, Πέμπτη, 4 Απριλίου 2023, 1.30 μμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

emailsetee@central.tee.gr

τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382  

Αθήνα 4/6/2023

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4446
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 
…………………………

Προς τα μέλη του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

τον Ταμία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συνάδελφο Κυριάκο Σταθόπουλο
το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συναδέλφισσα Βενετία Κόγκου
το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συνάδελφο Απόστολο Νταφόπουλο
το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συνάδελφο Νίκο Καραμάνο
το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συναδέλφισσα Αγγελική Βάσιλα

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023, 1:00 μμ

Συναδέλφισσες, -οι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, θα συνεδριάσει την Πέμπτη, 6 Απριλίου 2023, 1:00 μμ με τηλεδιάσκεψη από το Γραφείο του ΣΕΤΕΕ. Με φυσική παρουσία θα συμμετάσχουν τα μέλη που εργάζονται στην Κεντρική Υπηρεσία. Με τηλεδιάσκεψη θα πάρουν μέρος στην συνεδρίαση, σύμφωνα με το Καταστατικό (Άρθρο 21 Λειτουργία Δ.Σ.), τα μέλη του Δ.Σ. που εργάζονται στα Π.Τ. του ΤΕΕ και όσες -οι έχουν άδεια από το Δ.Σ. για σοβαρό λόγο που εμποδίζει τη φυσική παρουσία.

Link για την τηλεδιάσκεψη: https://us06web.zoom.us/j/81545502617?pwd=QzNFa2p3WVZrL0FHOGk1bU9TTU90UT09

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Απόφαση του ΣΕΤΕΕ για την απεργοσπαστική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με αριθ. Πρωτ. ΔΑΠΔΕΠ/Φ.5/30/οικ.5667/31.03.2023 με την οποία απειλούνται πειθαρχικά κατά των δημοσίων υπαλλήλων που συμμετέχουν στην απεργία αποχή από την αξιολόγηση.
  2. Ενέργειες για την επίλυση του αιτήματος μετακίνησης της συναδέλφου Ελένης
  3. Αίτημα έκτακτου οικονομικού βοηθήματος προς τους υπαλλήλους του ΤΕΕ για τις γιορτές του Πάσχα

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στις 22 Μαΐου 2018 (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3307, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 13597 – 23/05/2018) τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά, ανεξάρτητα από τα χειρόγραφα για υποβοήθηση του Γεν. Γραμματέα. Το Δ.Σ. είναι ανοιχτό στα μέλη του με φυσική παρουσία ή μέσω τηλεδιάσκεψης (αρκεί να δηλωθεί με email προς το Δ.Σ. πριν την συνεδρίαση).

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Μαρία Πέτρου