ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΣΕΤΕΕ – 15 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023

Πρακτικό της Γενικής Συνέλευσης του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ – 15 Μαρτίου 2023

αρ. πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 4430/15/3/2023

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΘΕΣΗΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ 8 ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΜΕΡΑ ΤΗΣ ΓΥΝΑΙΚΑΣ

ΑΙΤΗΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ ΓΙΑ ΗΓΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΤΗΣ “ΑΡΙΣΤΕΡΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΛΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ”  ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΥ, ΣΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ

Καταστατικό:

Άρθρο 12, Σύγκληση Γενικής Συνέλευσης, (http://www.setee.net/2022/02/01/p-katastatiko-2/#_Toc89939262)

άρθρο 16, Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση (http://www.setee.net/2022/02/01/p-katastatiko-2/#_Toc89939267