Θεμα: Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ για την «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» με βάση την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την απόδοση “bonus” σε ορισμένους υπαλλήλους με προσθήκη χρόνου στον πλεονάζοντα χρόνο του βαθμού τους

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ           

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4415
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Θεμα: Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ για την «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»  με βάση την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την απόδοση “bonus” σε ορισμένους υπαλλήλους  με προσθήκη χρόνου στον πλεονάζοντα χρόνο του βαθμού τους

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους του ΤΕΕ η «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 1723 – 18/1/2023, με την οποία βεβαιώνονταν η προσθήκη ενός έτους στον βαθμό που ήδη κατείχαν, όσοι υπάλληλοι βαθμολογήθηκαν με άριστα (90 και πάνω) σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Εδώ θέλουμε  να αναφέρουμε ξανά, ως σύλλογος, κάποια πράγματα:

(Ολόκληρη η ανακοίνωση για την “Διαπιστωτική Πράξη”)