Month: Φεβρουάριος 2023

Προκήρυξη στάσης εργασίας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 με αίτημα την απόσυρση του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα κατά των 15 εργαζομένων που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ           

Αθήνα 20 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4422
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.

Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ (10/2/2023) για προκήρυξη στάσης εργασίας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 με αίτημα την απόσυρση του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα κατά των 15 εργαζομένων που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023, από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ

 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΤΕΕ 11 πμ

 ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΑΠΟ ΤΑ ΕΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 15 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΜΟΝΙΜΕΣ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ – ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΛΑΣΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΤΕΕ

 

Συναδέλφισσες –οι, με ευθύνη της διοίκησης και του Προέδρου του  ΤΕΕ, συνεχίζεται η δικαστική οδύσσεια των 15 πρώην εργαζομένων στο ΤΕΕ οι οποίοι δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20. Η αναίρεση που άσκησε το ΤΕΕ κατά της τελεσίδικης απόφασης εισάγεται εκ νέου στον Άρειο Πάγο για συζήτηση εξαιτίας του θανάτου του προηγούμενου εισηγητή και θα συζητηθεί στις 28 Φεβρουαρίου.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ μετά από αυτή την εξέλιξη με απόφασή του κατά την συνεδρίαση στις 10/2/2023 ζήτησε συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ (αρ. Πρωτ.: 4416-10/2/2023) για τεθεί ξανά το αίτημα της απόσυρσης της διοίκησης του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα κατά των 15 εργαζομένων οι απολύσεις των οποίων ακυρώθηκαν τελεσίδικα.

Στη συνάντηση  που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 15 Φεβρουαρίου (θα σταλεί σύντομα ενημέρωση και για τα υπόλοιπα θέματα που τέθηκαν) ο Πρόεδρος του ΤΕΕ  μας δήλωσε ότι δεν μπορεί να κάνει δεκτό το αίτημά του ΣΕΤΕΕ για απόσυρση από τα ένδικα μέσα, αφού, κατά την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ, οφείλει να εξαντλήσει τα ένδικα μέσα κατά των εργαζομένων.

Θεωρούμε ότι το ζήτημα επιλογής ανάμεσα στις σταθερές σχέσεις εργασίας ή στις ελαστικές, ειδικά όταν υπάρχει θετική δικαστική απόφαση είναι θέμα πολιτικής απόφασης της Δ.Ε. και του Προέδρου και δεν αποτελεί αντικείμενο της Νομικής Υπηρεσίας του ΤΕΕ.

Άλλωστε και η ίδια η Νομική Υπηρεσία αφού «γνωμοδότησε»  κρίθηκε εμμέσως ανεπαρκής από το ίδιο το ΤΕΕ, αφού για να υποστηριχθούν νομικά οι απολύσεις που έγιναν το 2011 και για να μην προσληφθούν οι εργαζόμενοι ως μόνιμο προσωπικό, έγινε ανάθεση της υπόθεσης σε ιδιωτική δικηγορική εταιρεία έναντι σκανδαλώδους και αδρού τιμήματος (20.000 € +ΦΠΑ). Μια ανάθεση που αποτελεί πρόκληση για τους εργαζόμενους από κάθε άποψη.

Το ήδη υποστελεχωμένο ΤΕΕ, ενώ πρέπει να ανταποκριθεί σε έναν όγκο εργασιών και υποχρεώσεων -κάποιες φορές και νέων αντικειμένων- που ξεπερνούν κατά πολύ τις δυνατότητές και τις αρμοδιότητές του, έχει μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό ως αποτέλεσμα των γενικότερων αντεργατικών πολιτικών της ΕΕ που εφαρμόζονται τα τελευταία χρόνια από όλες οι κυβερνήσεις της χώρας, με τα μνημόνια, την εντατικοποίηση στους χώρους εργασίας μας, τη συρρίκνωση και υποστελέχωση του δημόσιου τομέα.

Μάλιστα, οι αθρόες προσλήψεις συμβασιούχων, φανερώνουν την αδυναμία του ΤΕΕ να ανταπεξέλθει με το ήδη μειωμένο προσωπικό του (συνταξιοδοτήσεις, κλπ) στις υποχρεώσεις του.

Συναδέλφισσες –οι, για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ το θέμα της μόνιμης και σταθερής εργασίας στο ΤΕΕ είναι αδιαπραγμάτευτο και είναι από τα ζητήματα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των συνδικαλιστικών μας διεκδικήσεων.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εκτιμώντας ως ιδιαίτερα σοβαρή την αδυναμία συμφωνίας με την διοίκηση του ΤΕΕ σε ένα τόσο καίριο θέμα όπως ο σεβασμός και η αποδοχή μιας τελεσίδικης δικαστικής απόφασης, με την οποία ακυρώθηκαν απολύσεις 15 πρώην συμβασιούχων συναδέλφων μας, προκηρύσσει στάση εργασίας την Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου από την έναρξη του ωραρίου έως 12 μμ και συγκέντρωση στην είσοδο του Κεντρικού ΤΕΕ στις 11 πμ. με αιτήματα:

  • Παραίτηση του ΤΕΕ από τα ένδικα μέσα κατά της εφετειακής απόφασης 5703/20
  • Μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους!

ο Πρόεδρος του ΣΕΤΕΕ

Αβραμίδης Κώστας

η Γενική Γραμματέας του ΣΕΤΕΕ

Μαρία Πέτρου

Θεμα: Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ για την «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» με βάση την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την απόδοση “bonus” σε ορισμένους υπαλλήλους με προσθήκη χρόνου στον πλεονάζοντα χρόνο του βαθμού τους

 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ           

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2023

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4415
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Θεμα: Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ για την «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ»  με βάση την αξιολόγηση των υπαλλήλων και την απόδοση “bonus” σε ορισμένους υπαλλήλους  με προσθήκη χρόνου στον πλεονάζοντα χρόνο του βαθμού τους

Την Πέμπτη 19 Ιανουαρίου κοινοποιήθηκε στους υπαλλήλους του ΤΕΕ η «ΔΙΑΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ» με αρ. Πρωτ. ΤΕΕ 1723 – 18/1/2023, με την οποία βεβαιώνονταν η προσθήκη ενός έτους στον βαθμό που ήδη κατείχαν, όσοι υπάλληλοι βαθμολογήθηκαν με άριστα (90 και πάνω) σε δύο συνεχείς αξιολογικές περιόδους.

Εδώ θέλουμε  να αναφέρουμε ξανά, ως σύλλογος, κάποια πράγματα:

(Ολόκληρη η ανακοίνωση για την “Διαπιστωτική Πράξη”)