ΑΔΕΔΥ: ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ σχετικά με την αίτηση όχλησης στο ΝΣΚ

Σχετικά με την διακοπή παραγραφής στο ΝΣΚ για τις αξιώσεις που απορρέουν από το πάγωμα μισθολογικού κλιμακίου ετών 2016-2017, η δικηγόρος της ΑΔΕΔΥ κα Μ. Παναγοπούλου γνωμοδοτεί στο site της ΑΔΕΔΥ με:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΙΤΗΣΗ ΟΧΛΗΣΗΣ ΣΤΟ NΣΚ ΓΙΑ ΜΗ ΠΑΡΑΓΡΑΦΗ ΑΞΙΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΑΠΟ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΛΙΜΑΚΙΟ

Στη βάση του Ενημερωτικού Σημειώματος που αφορά στις σχετικές αξιώσεις κάνουμε το παρακάτω αίτημα προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους

ΠΡΟΣ ΤΟ ΝΟΜΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΑΙΤΗΣΗ – ΟΧΛΗΣΗ ΓΙΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΠΑΙΤΗΣΗΣ (επιλογή δεξί κλικ “Αποθήκευση συνδέσμου ως…”)

με την παρακάτω διαδικασία:

  1. Μπαίνετε στην ιστοσελίδα του ΝΣΚ (www.nsk.gr)
  2. Επιλέγετε:  e-Υπηρεσίες
  3. Εισαγωγή μέσω ΓΓΠΣ (ΚΩΔΙΚΟΊ TAXISNET)
  4. Πατάτε αριστερά επάνω   εξώδικο αίτημα
  5. Στο  είδος εξωδίκου  επιλέγετε :  Διακοπή Παραγραφής
  6. Στο πλαίσιο κάνετε επικόλληση το παραπάνω κείμενο της όχλησης (αρχείο word), εφόσον έχετε συμπληρώσει τα προσωπικά σας στοιχεία πιο πριν.
  7. Παρακάτω συμπληρώνετε και τα στοιχεία που ζητούνται από την πλατφόρμα
  8. Και τέλος Υποβολή.

 Μετά βγάζει έναν αριθμό πρωτοκόλλου.  Ώστε να είστε σίγουροι ότι το υποβάλατε.

Εξαιτίας του κινδύνου της παραγραφής (έως τέλους του έτους) και της αδυναμίας να ενημερωθεί το σύνολο των εργαζομένων του ΤΕΕ λόγω των εορταστικών αδειών, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕ, κατόπιν επικοινωνίας με δικηγόρο, πήρε την απόφαση να υποβάλλει παράλληλα ενιαίο ομαδικό αίτημα και προς το Γενικό Πρωτόκολλο του ΤΕΕ ανεξάρτητα από το αίτημα που μπορεί να γίνει προς το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.