Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στο Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας Ελλείψεις προσωπικού για την καθαριότητα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:   210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382                 

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4391
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:

Πρόεδρο του Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων
Προϊσταμένη, Περιφερειακού Τμήματος Δυτικής Ελλάδας

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ 15/12/2022)

Ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας στο Π.Τ. Δυτικής Ελλάδας
Ελλείψεις προσωπικού για την καθαριότητα