ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤΕΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email:
setee@central.tee.gr

τηλ.:   210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382               

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4390
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ 15/12/2022)

ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΙΣ ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΕΤΕΕ

Ολόκληρη η ανακοίνωση...