Ζητήματα διαφάνειας στις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών του ΤΕΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:   210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382                 

Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4389
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.

Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.

Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, Α.Δ.Ε.Δ.Υ., Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

(Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ 15/12/2022, με ολοκλήρωση της ψηφοφορίας επί του θέματος της Η.Δ., 2/12/2022)

Ζητήματα διαφάνειας στις προσλήψεις του έκτακτου προσωπικού για κάλυψη αναγκών του ΤΕΕ

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/12/4389_diafaneia.pdf