Να παρθούν πίσω οι εκδικητικές απολύσεις των δύο απεργών στην εταιρεία πρασίνου Green and Health

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382  

Αθήνα 12/12/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4386
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
……………

 

Προς:
Green and Health, Δήμο Αθηναίων

Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι ΤΕΕ, Επιτροπή Ταξικής Αλληλεγγύης στους δύο απολυμένους

 

Να παρθούν πίσω οι εκδικητικές απολύσεις των δύο απεργών
στην εταιρεία πρασίνου Green and Health