Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για παιδικό θέατρο για τα παιδιά των μελών του ΣΕΤΕΕ από 4 έως 12 ετών

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

emailsetee@central.tee.gr

τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382  

Αθήνα 2/12/2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4385
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 
……………

 

Προς:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή 2 Δεκεμβρίου
Παιδικό θέατρο για τα παιδιά των μελών του ΣΕΤΕΕ από 4 έως 12 ετών

ολόκληρη η απόφαση

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/12/4385__apofasi_theatriki_parastasi.pdf