Απαιτούμε να πάψει η δίωξη εναντίον της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:      210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382             

Αθήνα 25/11/2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4381
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………….

Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.

Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων

Θέμα:  Συμμετοχή του ΣΕΤΕΕ στην διευκολυντική στάση εργασίας που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ για την δίωξη της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ για συμμετοχή των εργαζομένων στην συγκέντρωση στα δικαστήρια (Σχολή Ευελπίδων), Δευτέρα 28 Νοεμβρίου από 12:00 έως 15:00

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ

Απαιτούμε να πάψει η δίωξη εναντίον της Προέδρου της ΟΕΝΓΕ