Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ για την ακύρωση επιστολικών ψήφων στις εκλογές για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:   210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382                 

 

Πάτρα 14/11/2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4377
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: …………………
 

Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

Κοινοποίηση:

Πρόεδρο ΤΕΕ
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Δν/ση Διοικητικού ΤΕΕ – Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
Μέλη Εφορευτικής Επιτροπής για τις εκλογές στο ΚΥΣ ΤΕΕ – ΟΑΣΠ

 Θέμα:  Απόφαση Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ για την ακύρωση επιστολικών ψήφων στις εκλογές για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ