Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (31/10/2022) για την 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

Αθήνα 1/11/2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4371

Προς:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Κοινοποίηση:
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΕΤΕΕ (31/10/2022)

 Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (31/10/2022) για την 24ωρη Γενική Απεργία την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/11/4371_apergia_9_noemvri.pdf