Για την προκήρυξη του ΤΕΕ για την κάλυψη 64 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Παρέμβαση ΣΕΤΕΕ για τα κριτήρια κάλυψης των εν λόγω θέσεων (ειδικότητες, εμπειρία, μοριοδότηση, γνώσεις κλπ)

Αθήνα 21/7/2022
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4324
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: ………………….

 

Προς:
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.
Γενική Διευθ. Διοικ. Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων του Τ.Ε.Ε.

Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ (21/7/2022) για την προκήρυξη του ΤΕΕ για την κάλυψη 64 θέσεων μόνιμου προσωπικού. Παρέμβαση ΣΕΤΕΕ για τα κριτήρια κάλυψης των εν λόγω θέσεων (ειδικότητες, εμπειρία, μοριοδότηση, γνώσεις κλπ)