Ψήφισμα Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ – στήριξης της εκπαιδευτικού Ντίνα Ρέππα

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:  2103291260, 21032 91258, 21032 91 382         

Αθήνα 14/6/2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4293
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
……………

Προς:

Συναδέλφισσα, Ντίνα Ρέππα
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
ΑΔΕΔΥ, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Ψήφισμα Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ στήριξης της εκπαιδευτικού Ντίνα Ρέππα

 

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2022/06/4293_psifisma-setee-reppa.pdf