Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ) – Για την αυθαίρετη, εκδικητική και απαξιωτική συμπεριφορά της Διοίκησης των ΕΛΠΕ προς εργαζόμενο της Εταιρείας

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382  

Αθήνα 12 Απριλίου 2022

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4216
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ
: ………………………..

Προς:

Διευθύνων Σύμβουλος ΕΛΠΕ

Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΠΕ

Γενικός Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού Ομίλου

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

 

Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζομένων ΤΕΕ (ΣΕΤΕΕ)

Για την αυθαίρετη, εκδικητική και απαξιωτική συμπεριφορά
της Διοίκησης των ΕΛΠΕ προς εργαζόμενο της Εταιρείας