Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

Αθήνα 8/10/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4076

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2021

η ημερήσια διάταξη της Παρασκευής 8/10/2021
είναι σε συνέχεια της συνεδρίασης που έγινε την Πέμπτη 7/10/2021