Απόφαση Δ.Σ. 6/9/2021: Για τον εξαναγκασμό στον υποχρεωτικό εμβολιασμό

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Αθήνα 6/9/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 4059

Απόφαση Δ.Σ. 

Θέμα:  Για τον εξαναγκασμό στον υποχρεωτικό εμβολιασμό