Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για καταβολή συμπληρωματικής εκλογικής αποζημίωσης σε 8 υπαλλήλους που υπέβαλλαν ενστάσεις για αδικίες στις αμοιβές ή παράλειψή τους από τη λίστα αυτών που εργάστηκαν στις εκλογές του ΤΕΕ

Αθήνα 30/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3907

Απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για καταβολή συμπληρωματικής εκλογικής αποζημίωσης σε 8 υπαλλήλους που υπέβαλλαν ενστάσεις για αδικίες στις αμοιβές ή παράλειψή τους από τη λίστα αυτών που εργάστηκαν στις εκλογές του ΤΕΕ

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου