Day: 23 Μαρτίου 2021

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:   210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382                 

 

Αθήνα 16/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3904
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
……………………………

 

Προς

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ

 

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021

 

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίαση την Τρίτη 9 Μαρτίου έγινε σε συνέχεια του Δ.Σ. που έγινε στις 2 Μαρτίου χωρίς να εξαντλήσει την ημερήσια διάταξη. Παρόντα στη συνεδρίαση ήταν 5 μέλη του Δ.Σ. (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Τότα Αντωνιάδου, Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου,  Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του Δ.Σ. ΣΕΤΕΕ, Παρασκευή Γκουντούμη, Μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ) δικαιολογημένα απουσίαζε το μέλος του Δ.Σ. Αγγελική Στραβοράβδη. Ο συνάδελφος Κυριάκος Καρύδης ήταν αδικαιολόγητα απών. Παρούσα στη συνεδρίαση ήταν και η συνάδελφος Αλεξάνδρα Πανταζοπούλου από την ομάδα των 15 απολυμένων.

Κατά τη διάρκεια του Δ.Σ. συνδέθηκε άγνωστο άτομο με το ψευδώνυμο «ΟΝ» το οποίο δεν απάντησε στην προφορική και γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. να μας ενημερώσει για την ταυτότητά του. Επειδή ο κύκλος των ανθρώπων που είχανε το link ήταν περιορισμένος η παρουσία του αγνώστου είναι πιθανόν να  αφορούσε σε κακοήθη συμπεριφορά προσώπου το οποίο θα μπορούσε να συμμετέχει στο Δ.Σ. αλλά επέλεξε την ανωνυμία.

Τα θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου, κας Μ. Παναγοπούλου, για τις εκλογές του ΣΕΤΕΕ
 2. Εφετειακή απόφαση 5703/20 ενημέρωση.

Συνοπτικά:

Θέμα 1. Γνωμοδοτικό σημείωμα δικηγόρου, κας Μ. Παναγοπούλου, για τις εκλογές του ΣΕΤΕΕ

Το  θέμα για γνωμοδοτικό σημείωμα σχετίζεται με τον προβληματισμό που δημιουργήθηκε στους εργαζόμενους κατά πόσο στα Περιφερειακά Τμήματα του ΣΕΤΕΕ που έχουν πολύ μικρό αριθμό μελών, κατά τις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΕΕ είναι υποχρεωτική η παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Τι νομική πρόβλεψη υπάρχει για ένα τέτοιο ζήτημα που απορροφά το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του ΣΕΤΕΕ και ταλαιπωρεί τα μέλη μας στην Περιφέρεια τα οποία πρέπει να μεταφερθούν πολλά χιλιόμετρα για να ψηφίσουν.

Το θέμα ήρθε στην ημερήσια διάταξη προκειμένου να διευκρινιστεί και νομικά (συνδικαλιστικά είναι λυμένο) αν οι εκβιασμοί και οι πιέσεις που ασκούνται ώστε να μην εφαρμόζονται αποφάσεις Εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων για επιστολική ψήφο, έχουν νομική βάση όπως ισχυρίζονται οι συνδικαλιστές που αρνούνται την εφαρμογή των αποφάσεων των αντίστοιχων αποφάσεων των εκλογοαπολογιστικών Γενικών Συνελεύσεων.

Το θέμα αυτό αποτελούσε συνέχεια της συνεδρίασης του Δ.Σ. της Τρίτης 2 Μαρτίου προκειμένου να δοθεί χρόνος ώστε οι συνάδελφοι της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» που είχαν τις αντιρρήσεις να προετοιμαστούν καλύτερα και να φέρουν, αν το επιθυμούν, διαφορετική πρόταση ή προσφορά από άλλο δικηγόρο για τη γνωμοδότηση.

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. αυτή (9/3/2021) δηλώθηκε από την παράταξή της «Συνδικαλιστικής Πρωτοβουλίας Εργαζόμενων στο ΤΕΕ» ότι δεν έχουν πρόταση ή προσφορά από άλλο δικηγόρο.

Μετά από αυτό προχώρησε η συζήτηση και το Δ.Σ. κατά πλειοψηφία (4 ψήφοι έναντι 1) αποφάσισε να ζητήσει νομική γνωμοδότηση για την διαδικασία που αφορά στις εκλογές του ΣΕΤΕΕ από τη δικηγόρο κα Μ. Παναγοπούλου προκειμένου να συντάξει νομικό κείμενο για να διευκρινιστούν τα παραπάνω ζητήματα. Επίσης το Δ.Σ. με την ίδια απόφαση αποδέχθηκε την προσφορά της δικηγόρου που στάλθηκε στα email όλων των μελών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου.

Θέμα 2. Εφετειακή απόφαση 5703/20 ενημέρωση

Έγινε σύντομη ενδεικτική ενημέρωση για τις ενέργειες που έγιναν από το ΣΕΤΕΕ μέχρι και τη συγκεκριμένη συνεδρίαση για την διεκδίκηση της επιστροφής των 15 απολυμένων και της ανάκλησης των ένδικων μέσων από το ΤΕΕ.

Αναφέρθηκαν συνοπτικά στην ενημέρωση:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Ανακοίνωση του ΣΕΤΕΕ για την Εφετειακή Απόφαση 5703 – 9/10/2020 που δικαιώνει τελεσίδικα 15 συμβασιούχους του ΤΕΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΤΕΕ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΚΑΤΑ ΤΩΝ 15 ΑΠΟΛΥΜΕΝΩΝ

 

ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ – ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ:

 • Τρίτη 10 Νοεμβρίου 2020: Παρέμβαση στη Δ.Ε. για την άσκηση αναίρεσης με απόφαση του Προέδρου του ΤΕΕ – συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ
 • 24 Νοεμβρίου 2020: Παρέμβαση στη Δ.Ε. του Προέδρου του ΣΕΤΕΕ και των συναδέλφων που δικαιώθηκαν με την εφετειακή απόφαση 5703/20 κατά την συζήτηση επικύρωσης της απόφασης για άσκηση αναίρεσης.
 • Δεκέμβριος 2020: Έκδοση ημερολογίου αλληλεγγύης για την κάλυψη των δικαστικών εξόδων του ΣΕΤΕΕ για Άρειο Πάγο και Αναστολή
 • 3 Δεκεμβρίου 2020: Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εξουσιοδοτεί το Προεδρείο του ΣΕΤΕΕ να κηρύξει 24ωρη Πανελλαδική απεργία με συγκέντρωση στον Άρειο Πάγο την ημέρα που θα εκδικαστεί η αναστολή, στην περίπτωση που το ΤΕΕ θα προβεί σε αναστολή της εφετειακής απόφασης 5703/20.
 • Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021: Ενημερωτική παρέμβαση μετά από πρόσκληση της «Εργατικής συμμαχίας στα Δυτικά» από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ, Αβραμίδη Κώστα και εκπρόσωπο των 15 συναδέλφων, Αλεξάνδρα Πανταζοπούλου
 • Κυριακή 28 Φεβρουαρίου 2021: Παρέμβαση από τον Πρόεδρο του ΣΕΤΕΕ, Αβραμίδη Κώστα, για το ζήτημα της εφετειακής απόφασης στην διαδικτυακή εκδήλωση των εργατικών σωματείων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με θέμα: «Οι εργασιακές σχέσεις στη σημερινή συγκυρία και η κατάσταση του εργατικού συνδικαλιστικού κινήματος» και εισηγητή τον Παντελή Καψάλη, διδάκτορα Εργασιακών Σχέσεων, εργαζόμενο στο ΙΝΕ – ΓΣΕΕΕ.
 • 26 Νοεμβρίου 2021: 24ωρη απεργία με αίτημα στο πλαίσιό της τη μη άσκηση περαιτέρω ένδικων μέσων κατά της εφετειακής απόφασης
 • 4 Μαρτίου 2021: Στάση Εργασίας και συγκέντρωση μπροστά στο ΤΕΕ 11 μμ, παρέμβαση στη Γραμματεία του Προέδρου του ΤΕΕ και αίτημα συνάντησης μαζί του από 7 Ομοσπονδίες (ΠΟ – ΕΜΔΥΔΑΣ, ΠΟΕ – ΟΤΑ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΠΟΓΕΔΥ, ΠΟΜΗΤΕΔΥ, ΟΣΕΑΔΕ, ΟΣΥΑΠΕ), το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και τον εκπρόσωπο των 15 απολυμένων, Ρουσάκη Αλέξανδρο.
 • Στάλθηκαν επιστολές για ενημέρωση και διάλογο πάνω στο αίτημα της ακύρωσης των απολύσεων και της εφαρμογής της εφετειακής απόφασης 5703/20 στα κόμματα ΣΥΡΙΖΑ, ΚΚΕ, ΚΙΝΑΛ, ΜΕΡΑ 25, ΝΔ, με στόχο να τεθεί το ζήτημα νομοθετικής ρύθμισης.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ του ΣΕΤΕΕ σε ΕΡΓΑΤΙΚΟΥΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΨΗΦΙΣΜΑΤΑ:

 • Α.Δ.Ε.Δ.Υ.
 • Ανακοίνωση από : Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • Καταγγελία από: Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργαζομένων Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.)
 • Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών (Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ.)
 • ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΕΚΠΑ 16.12.2020_tee_symvasiouhoi_8365
 • Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ)
 • Σωματείο Μισθωτών Τεχνικών (ΣΜΤ)
 • Σύλλογος Εργαζομένων ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ

(παρεμβάσεις έγιναν και σε άλλα σωματεία και συλλόγους από τους οποίους περιμένουμε ανταπόκριση)

 

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕΤΕΕ ΜΕ ΠΑΡΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΕ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Την πρόταση του ΣΕΤΕΕ για κοινές συσκέψεις αποδέχθηκαν οι παρατάξεις:

 • #Block_tee Αριστερή Κίνηση Εργαζόμενων-Ανέργων Μηχανικών
 • ΣΥΜΜΑΧΙΑ για ένα ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟ ΤΕΕ
 • “Αριστερή Αγωνιστική Ενωτική Συσπείρωση (ΑΡΑΓΕΣ)”

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ κατέληξε συμπερασματικά στο θέμα της ακύρωσης των απολύσεων των 15 συναδέλφων και της εφαρμογής της Εφετειακής απόφασης 5703/20, πως η ελπίδα για την επιτυχή έκβαση της διεκδίκησης βρίσκεται στην αλληλεγγύη του εργατικού κινήματος και των σωματείων του δημοσίου τομέα ιδιαίτερα αλλά και στον αγώνα του ΣΕΤΕΕ και των μελών του, ώστε το ζήτημα αυτό να αναδειχθεί  στο πλαίσιο του αγώνα για την κατάργηση της επισφαλούς εργασίας συνολικά. Ένας τέτοιος ισχυρός κοινωνικός συσχετισμός, για τον οποίο οφείλουμε όλοι να εργαστούμε, όταν αποτυπωθεί θα επηρεάσει τις αποφάσεις είτε στον Άρειο Πάγο είτε στο ενδεχόμενο εξωδικαστικής νομοθετικής ρύθμισης.

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου