Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, για στάση εργασίας την Πέμπτη 4 Μαρτίου, από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Νίκης 4, 105 63 Αθήνα

email: setee@central.tee.gr

τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382  

 

Αθήνα 2/3/2021

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3984
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………….

Προς:

Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.

Γενική Δ/ση  Διοικ. Οργάνωσης-Οικονομικών Υπηρεσιών του Τ.Ε.Ε.

Γενική Δ/ση  Ανάπτυξης  Έργων-Επιστημονικών & Επαγγελματικών Θεμάτων

Κοινοποίηση:

Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ, ΑΔΕΔΥ, ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, ΕΜΔΥΔΑΣ

Θέμα: Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, για στάση εργασίας την Πέμπτη 4 Μαρτίου, από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

 

ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Πέμπτη 4 Μαρτίου από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ στο ΤΕΕ, ΝΙΚΗΣ 4, ώρα  11 πμ

Η κατάθεση προς ψήφιση του «ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟ, ΤΗΝ ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ, ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΑΜΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΤΙΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ» σηματοδοτεί τη διάλυση της δημόσιας παρέμβασης και ελέγχου, διευρύνοντας την παρουσία ιδιωτικών συμφερόντων σε όλο το φάσμα παραγωγής Δημοσίων Έργων, γενικεύοντας τις «συνέργειες» Δημόσιου με Ιδιωτικό Τομέα, όπου «Ελεγκτές» και «Ελεγχόμενοι» θα αλληλοδιαπλέκονται, καθώς οι ρόλοι αυτοί θα εναλλάσσονται ανά έργο.

Το τοπίο των δημοσίων συμβάσεων αλλοιώνεται δραματικά και στο πλαίσιο αυτής της αλλοίωσης ο ρόλος του ΤΕΕ επανακαθορίζεται μέσα από το άρθρο 192 με τέτοιο τρόπο που μεταλλάσει το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας από Επιστημονικό Φορέα των μηχανικών και Τεχνικό Σύμβουλο της Κυβέρνησης και της Πολιτείας, σε Φορέα εκπόνησης πάσης φύσεως μελετών και έργων! Το ΤΕΕ στο πλαίσιο της κυβερνητικής φιλοσοφίας του «Επιτελικού Κράτους» μετατρέπεται με το νομοσχέδιο αυτό σε μόνιμο εργολάβο μελετών και έργων του δημοσίου αλλά και κρίσιμο κρίκο στη διαδικασία ιδιωτικοποίησης δημόσιων υπηρεσιών είτε μέσα από ανταποδοτικές υπηρεσίες είτε από την ανάθεσή τους σε ιδιώτες χωρίς περιορισμούς, χωρίς καν ελεγκτικό μηχανισμό.

Αυτή η μεταλλαγή του ΤΕΕ εκκινεί από την ψήφιση του μνημονιακού 4093/2012 και ολοκληρώνεται σήμερα με το υπό ψήφιση νομοσχέδιο και συνδέεται με την κατάργηση της πρόβλεψης της Πολιτείας για τα οικονομικά του ΤΕΕ στο πλαίσιο των μνημονιακών επιταγών.

Ακριβώς αυτή η μεταλλαγή καθρεφτίζεται και στη στάση του Προέδρου του ΤΕΕ στην άρνηση εκτέλεσης ακόμη και τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν απολυμένους εργαζόμενους του ΤΕΕ. Αυτή η μεταλλαγή είναι που οδηγεί στην διασπάθιση των εισφορών των μελών του ΤΕΕ και του δημοσίου χρήματος  με την σκανδαλώδη ανάθεση σε ιδιωτικές δικηγορικές εταιρείες έναντι 19.000 € πλέον ΦΠΑ της αναίρεσης τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων που δικαιώνουν εργαζόμενους.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ εκτιμώντας ότι οι υπό ψήφιση  αλλαγές στον 4412/2016 αποσκοπούν στην εμπέδωση του «Επιτελικού Κράτους», των ιδιωτικοποιήσεων αλλά και της μετατροπής του ΤΕΕ σε φορέα ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών του δημοσίου με την μεταλλαγή τους σε εικονικό εργολάβο σε αντίθεση με τον επιστημονικό κοινωνικό και επιμελητηριακό του χαρακτήρα αποφασίζει:

Να καλέσει όλους τους εργαζόμενους (ανεξάρτητα από σχέση εργασίας) με φυσική παρουσία ή εργαζόμενους από το σπίτι (τηλεργασία), σε στάση εργασίας την ημέρα κατάθεσης του νομοσχεδίου, Πέμπτη 4 Μαρτίου, από την έναρξη του ωραρίου έως και 12 μμ με αιτήματα:

  • Την απόσυρση του νόμου για τις αλλαγές στο 4412/16 συνολικά και ειδικότερα του άρθρου 192 (Προγραμματικές Συμβάσεις ΤΕΕ) που αναφέρεται στις αρμοδιότητες του ΤΕΕ
  • Την «Ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και τους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης»
  • Την πλήρη απόσυρση του ΤΕΕ από ένδικα μέσα κατά των 15 απολυμένων (αναστολή, αναίρεση κλπ) και την άμεση επαναπρόσληψή τους σύμφωνα με την τελεσίδικη δικαστική απόφαση 5703/20

Καλούμε τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ σε συμμετοχή στη στάση και στη συγκέντρωση μπροστά στο Κεντρικό ΤΕΕ 11 μμ, με τήρηση των μέτρων για την πανδημία (αποστάσεις, μάσκες κλπ).

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Αβραμίδης Κώστας

Η Γενική Γραμματέας του του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ
Μαρία Πέτρου

One thought on “Απόφαση Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, για στάση εργασίας την Πέμπτη 4 Μαρτίου, από ΕΝΑΡΞΗ του ΩΡΑΡΙΟΥ έως 12 μμ

Comments are closed.