ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12 μμ

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:  210 32 91 260, 210 32 91 258, 210 32 91 382
Αθήνα 14 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3679
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
………………………………..

 

Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ
Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.

Προς

  • την Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., συνάδελφο Τότα Αντωνιάδου
  • τον Ταμία του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, συνάδελφο Κυριάκο Σταθόπουλο
  • το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνάδελφο Αγγελική Στραβοράβδη
  • το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνάδελφο Παρασκευή Γκουντούμη
  • το μέλος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνάδελφο Καρύδη Κυριάκο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12 μμ

Συναδέλφισες, – οι, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ θα συνεδριάσει την την Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019 και ώρα 12 μμ, στο γραφείο του Συλλόγου (403) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Ενημέρωση και αποφάσεις για τα δεδουλευμένα των εκλογών του 2016
  2. Ενημέρωση για την πορεία των υπολοίπων θεμάτων των εργαζομένων
  3. Προγραμματισμός Γενικής Συνέλευσης Εργαζομένων
  4. Οικονομικά θέματα
  5. Αιτήσεις για εγγραφή 3 συναδέλφων στο ΣΕΤΕΕ

Η συνάδελφος Αγγελική Στραβοράβδη από το Περιφερειακό Τμήμα Κέρκυρας, θα συμμετέχει στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, μέσω τηλεδιάσκεψης λόγω απόστασης.

Σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στις 22 Μαΐου 2018 (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3307, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 13597 – 23/05/2018) τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά, ανεξάρτητα από τα χειρόγραφα για υποβοήθηση του Γεν. Γραμματέα.
Το Δ.Σ. είναι ανοιχτό σε όλους τους εργαζόμενους. Οι συνάδελφοι από την Περιφέρεια μπορούν να συνδεθούν με το λογαριασμό
skype seteetemp