ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2016

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ
Νίκης 4, 105 63 Αθήνα
email: setee@central.tee.gr
τηλ.:  2103291260, 21032 91258, 21032 91 382
Αθήνα 12 Αυγούστου 2019
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3677
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
19032 – 13/08/2019
 

 

Κοινοποίηση:
Εργαζόμενοι στο ΤΕΕ
Πρόεδρο ΤΕΕ & Μέλη Δ.Ε.
Περιφερειακά Τμήματα ΤΕΕ
Γενική Διεύθυνση ΤΕΕ, Διεύθυνση Διοικητικού ΤΕΕ
ΑΔΕΔΥ, Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., ΕΜΔΥΔΑΣ

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΔΕΔΟΥΛΕΥΜΕΝΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ 2016

Στη συνεδρίαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ, την Τετάρτη 7 Αυγούστου, δόθηκε από τη Γραμματεία του Προέδρου, μετά από εντολή του Προέδρου, Γ. Στασινού, στο Προεδρείο του ΣΕΤΕΕ (Κώστας Αβραμίδης, Πρόεδρος του ΣΕΤΕΕ, Μαρία Πέτρου, Γενική Γραμματέας του ΣΕΤΕΕ και Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας του ΣΕΤΕΕ) αντίγραφο από την αναλυτική κατάσταση των υπαλλήλων του ΤΕΕ της Αθήνας με τις ώρες και τις ημέρες που εργάστηκαν στις εκλογές του ΤΕΕ 2016.

Χρειάστηκε να περάσουν 3 ολόκληρα χρόνια από τις εκλογές του ΤΕΕ, να γίνουν 4 συναντήσεις με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ με αυτό το θέμα, να γίνουν 3 παρεμβάσεις στη Δ.Ε. (2 Ιουλίου, 30 Ιουλίου, 7 Αυγούστου), μια προειδοποιητική στάση εργασίας (11 Ιουλίου) με συγκέντρωση έξω από το ΤΕΕ, ψηφίσματα από φορείς κλπ, για να δοθεί η αναλυτική κατάσταση των υπαλλήλων που εργάστηκαν επίπονα για εβδομάδες στις εκλογές του ΤΕΕ το 2016.

Αν και θεωρούμε σημαντική επιτυχία του αγώνα μας το ότι έχουμε στα χέρια μας την κατάσταση όσων εργάστηκαν καθώς και τις ημέρες και τις ώρες που εργάστηκαν (κάτι που δεσμεύει το ΤΕΕ να καταβάλλει την αμοιβή τους) είμαστε μακριά από το να πούμε ότι τα εύλογα και δίκαια αιτήματα των εργαζομένων έχουν ικανοποιηθεί.

 1. Μετά από παρέμβαση του Προεδρείου του ΣΕΤΕΕ στη Δ.Ε. του ΤΕΕ στις 30 Ιουλίου, έγινε δεκτό ομόφωνα από τη Δ.Ε. του ΤΕΕ, με δέσμευση και του Προέδρου του ΤΕΕ, να υπάρχει στη συνεδρίαση της Τετάρτης 7 Αυγούστου σχέδιο απόφασης με τα ποσά που θα πάρουν όλοι οι εργαζόμενοι στην Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα. Αντί για αυτό, μας δόθηκε μόνο αντίγραφο από την αναλυτική κατάσταση των υπαλλήλων με τις ώρες και μέρες που εργάστηκαν στην Αθήνα, στο Κεντρικό κτήριο και την αποθήκη.
  Εκκρεμεί να δούμε το σχέδιο απόφασης με τα ακριβή ποσά που αντιστοιχούν στην αναλυτική κατάσταση.
 2. Στο αντίγραφο της αναλυτικής κατάστασης που μας δόθηκε, απουσιάζουν τα Περιφερειακά Τμήματα.
  Εκκρεμεί να δούμε το σχέδιο απόφασης και τα ακριβή ποσά που κατανέμονται στα Περιφερειακά Τμήματα.
 3. Είχαμε διατυπώσει το δίκαιο αίτημα της πάγιας εκλογικής αποζημίωσης, που έχει καθιερωθεί από προηγούμενες εκλογές και για όσους δεν εργάστηκαν στενά στην εκλογική διαδικασία όμως σήκωσαν το βάρος της λειτουργίας του ΤΕΕ ώστε να μην υπάρχει κανένα έλλειμμα στην  εξυπηρέτηση του μηχανικού και του πολίτη στην περίοδο της προετοιμασίας των εκλογών.
  Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση για το ποσό της πάγιας εκλογικής αποζημίωσης.
 4. Επανειλημμένα ζητήσαμε να μειωθεί η ψαλίδα που σηματοδοτούσε μεγάλες ανισότητες ανάμεσα στις ιδιαίτερα υψηλές αμοιβές ορισμένων για τις εκλογές και στην πλειοψηφία των εργαζομένων. Από την αναλυτική κατάσταση εμφανίζονται πολύ μεγάλες διαφορές στην κατανομή του χρόνου απασχόλησης αυτών που εργάστηκαν στο κτήριο του ΤΕΕ (εκτός αποθήκης).
  Ενδεικτικά για όσους εργάστηκαν στο Κεντρικό ΤΕΕ, με πρόχειρους υπολογισμούς βγαίνει ότι από τους συνολικά 118 που εργάστηκαν στο ΤΕΕ (εκτός αποθήκης):
  20 εργαζόμενοι (το 17% του συνόλου αυτών που εργάστηκαν) σύμφωνα με την κατάσταση έχουν επιτελέσει το 74% του συνολικού έργου (9.026 ώρες!), ενώ οι υπόλοιποι 98 (το 84% του συνόλου αυτών που εργάστηκαν) έχουν επιτελέσει το 26% του συνολικού έργου (3.234,5 ώρες).
  Ακόμη,  οι 5 πρώτοι (το 4% του συνόλου αυτών που εργάστηκαν) σύμφωνα πάλι με την αναλυτική κατάσταση που μας δόθηκε έχουν επιτελέσει το 32,5% του συνολικού έργου (3.990 ώρες!).

Συνάδελφοι, η απόφασή μας για αποχή από τις εργασίες που αφορούν στις εκλογές του 2019 πρέπει να συνεχιστεί, μέχρι να ενημερωθούμε για τα ακριβή ποσά που θα πάρουν αυτοί που εργάστηκαν στις εκλογές του 2016, σε Αθήνα και Περιφερειακά Τμήματα, τον χρόνο καταβολής τους και την πάγια αποζημίωση για όσους σήκωσαν το βάρος της λειτουργίας του ΤΕΕ την ίδια περίοδο.

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ θα συνεδριάσει το συντομότερο και θα  εκτιμήσει τα νέα δεδομένα.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

Αβραμίδης Κώστας
Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

Μαρία Πέτρου
Γενική Γραμματέας του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ