Ενημέρωση για τη συνάντηση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Στασινό, την Τρίτη 18 Ιουνίου για ζητήματα εργαζομένων ΤΕΕ

Την Τρίτη 18 Ιουνίου το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συναντήθηκε με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ μετά από αίτημα (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3633) που υποβλήθηκε σύμφωνα με την απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στις 23 Μαΐου 2019.

Στη συνάντηση από την πλευρά του Δ.Σ ήταν παρόντες οι συνάδελφοι: Κ. Αβραμίδης, Πρόεδρος του Δ.Σ., Τότα Αντωνιάδου , Αντιπρόεδρος του Δ.Σ., Κυριάκος Σταθόπουλος, Ταμίας και τα μέλη Βούλα Γκουντούμη, Κυριάκος Καρύδης, και Αγγελική Στραβοράβδη.

Το ενημερωτικό κείμενο του Συλλόγου για τα αποτελέσματα της συνάντησης.