Τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα

Στις 23 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ υπερψηφίζοντας την πρόταση για το Νέο Οργανισμό του ΤΕΕ. Στην συνεδρίαση έγινε από τη μεριά των εργαζομένων η παρακάτω τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, συνάδελφο Αβραμίδη Κώστα, κατά της επικύρωσης της πρότασης για το Νέο Οργανισμό.

“Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ευχαριστώ εκ μέρους των εργαζόμενων το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για το χρόνο που μου έδωσε ώστε να αναπτύξω επιγραμματικά έστω τις θέσεις των εργαζόμενων στο ΤΕΕ.

Η απόφαση της Δ.Ε. και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

Η βελτίωση που έγινε στο Οργανόγραμμα με βάση την πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας μετά από τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων και των Περιφερειακών Τμημάτων, αφαιρεί ένα αρνητικό σημείο της Πρότασης που θα κριθεί σήμερα αλλά αφήνει άλλα το ίδιο ή και περισσότερο σοβαρά.

Με το οργανόγραμμα που έχετε μπροστά σας στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ όχι μόνο αποτελεί μια πολύτιμη για τον πλούτο της δεξαμενή γνώσης του Τεχνικού κόσμου αλλά κατέχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια.  Ήδη πήρε σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου. Με την ίδια λογική η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας επίσης «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Ένα Τμήμα που έχει συμβάλλει στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης στους Μηχανικούς της χώρας και στις εκδόσεις του ακόμη μετά από δεκαετίες στρέφονται οι μηχανικοί για την άντληση γνώσης, καταργείται.

Καταργείται το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο ζήτημα της υποστήριξης των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας. Αυτή η κατάργηση του Τμήματος Υποστήριξης Επιτροπών είναι φανερό επίσης ότι αποτελεί απόρροια μια αντίληψης που τείνει να καταργήσει ουσιαστικά το ίδιο το ΤΕΕ.

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια και συνέπεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης.

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που έκανε η Δ.Ε. του ΤΕΕ, η οποία αντί να επιδιώξει να στελεχώσει τις υπηρεσίες και τα Τμήματα του ΤΕΕ με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και στη θέση τους δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εμείς πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα λυθούν μόνο με την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας, τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι με κατάργηση των δομών του.

Με στόχο την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων καλέσαμε σε στάση εργασίας στο ΤΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο.

Σήμερα την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ την βαραίνει μια μεγάλη ευθύνη:

Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα είστε η Αντιπροσωπεία που θα συρρικνώσει το ΤΕΕ καταργώντας τις Εκδόσεις του, κλείνοντας τις Βιβλιοθήκες του και αφήνοντας χωρίς υποστήριξη τις Επιτροπές,

ή θα είστε το σώμα των μηχανικών του που θα υψώσει επιτέλους ανάστημα σε Κυβέρνηση και τρόικα με όραμα μια νέα Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι μηχανικοί και ο φορέας τους θα βρουν τη θέση που τους αρμόζει.

Η επιλογή είναι δική σας.”