Month: Φεβρουάριος 2019

ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 7 Μαρτίου στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο

Συνάδελφοι, το απερχόμενο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ μετά την έλλειψη απαρτίας στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση, καλεί εκ νέου τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα στην Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση για την οργάνωση των αρχαιρεσιών του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ και των αντιπροσώπων στην ΠΟΣΕΥΠΕΧΩΔΕ, την Πέμπτη 7 Μαρτίου 2019 στις 11.00 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο.

 1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έγκριση Διοικητικού Απολογισμού
 3. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό
 4. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού
 5. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 6. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 7. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν τα μέλη του Συλλόγου από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης με δικαίωμα λόγου και ψήφου και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, « Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό (άρθρο 16):

 1. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
 3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 ημερών και μεγαλύτερο των 15.
 4. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της Γ.Σ.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 1. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.»

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.  

Αβραμίδης Κώστας 

Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.        

Λαδικός Ηλίας

Τοποθέτηση του Προέδρου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ στην Κεντρική Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα

Στις 23 Φεβρουαρίου ολοκληρώθηκε η συνεδρίαση της Κεντρικής Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ υπερψηφίζοντας την πρόταση για το Νέο Οργανισμό του ΤΕΕ. Στην συνεδρίαση έγινε από τη μεριά των εργαζομένων η παρακάτω τοποθέτηση από τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, συνάδελφο Αβραμίδη Κώστα, κατά της επικύρωσης της πρότασης για το Νέο Οργανισμό.

“Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, ευχαριστώ εκ μέρους των εργαζόμενων το Προεδρείο της Αντιπροσωπείας για το χρόνο που μου έδωσε ώστε να αναπτύξω επιγραμματικά έστω τις θέσεις των εργαζόμενων στο ΤΕΕ.

Η απόφαση της Δ.Ε. και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

Η βελτίωση που έγινε στο Οργανόγραμμα με βάση την πρόταση του Προέδρου του ΤΕΕ στην προηγούμενη συνεδρίαση της Αντιπροσωπείας μετά από τις διαμαρτυρίες των εργαζόμενων και των Περιφερειακών Τμημάτων, αφαιρεί ένα αρνητικό σημείο της Πρότασης που θα κριθεί σήμερα αλλά αφήνει άλλα το ίδιο ή και περισσότερο σοβαρά.

Με το οργανόγραμμα που έχετε μπροστά σας στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ όχι μόνο αποτελεί μια πολύτιμη για τον πλούτο της δεξαμενή γνώσης του Τεχνικού κόσμου αλλά κατέχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια.  Ήδη πήρε σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου. Με την ίδια λογική η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας επίσης «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Ένα Τμήμα που έχει συμβάλλει στην διάχυση της επιστημονικής γνώσης στους Μηχανικούς της χώρας και στις εκδόσεις του ακόμη μετά από δεκαετίες στρέφονται οι μηχανικοί για την άντληση γνώσης, καταργείται.

Καταργείται το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών αφήνοντας ένα μεγάλο κενό στο ζήτημα της υποστήριξης των Επιστημονικών Επιτροπών Ειδικότητας, των Μονίμων Επιτροπών και των Ομάδων Εργασίας. Αυτή η κατάργηση του Τμήματος Υποστήριξης Επιτροπών είναι φανερό επίσης ότι αποτελεί απόρροια μια αντίληψης που τείνει να καταργήσει ουσιαστικά το ίδιο το ΤΕΕ.

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια και συνέπεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης.

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που έκανε η Δ.Ε. του ΤΕΕ, η οποία αντί να επιδιώξει να στελεχώσει τις υπηρεσίες και τα Τμήματα του ΤΕΕ με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Υποστήριξης Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και στη θέση τους δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Κυρίες και κύριοι της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ, εμείς πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου, θα λυθούν μόνο με την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας, τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και όχι με κατάργηση των δομών του.

Με στόχο την ανάδειξη αυτών των ζητημάτων καλέσαμε σε στάση εργασίας στο ΤΕΕ τον περασμένο Νοέμβριο.

Σήμερα την Αντιπροσωπεία του ΤΕΕ την βαραίνει μια μεγάλη ευθύνη:

Θα πρέπει να αποφασίσετε αν θα είστε η Αντιπροσωπεία που θα συρρικνώσει το ΤΕΕ καταργώντας τις Εκδόσεις του, κλείνοντας τις Βιβλιοθήκες του και αφήνοντας χωρίς υποστήριξη τις Επιτροπές,

ή θα είστε το σώμα των μηχανικών του που θα υψώσει επιτέλους ανάστημα σε Κυβέρνηση και τρόικα με όραμα μια νέα Ελλάδα όπου οι εργαζόμενοι μηχανικοί και ο φορέας τους θα βρουν τη θέση που τους αρμόζει.

Η επιλογή είναι δική σας.”

Για την αγωγή που αφορά στη διεκδίκηση των επιδομάτων που αντικατέστησαν τον 13ο και 14ο μισθό

Για την αγωγή που αφορά στη διεκδίκηση των επιδομάτων που αντικατέστησαν τον 13ο και 14ο μισθό  (500 + 250 + 250 €)

Ατομικά στοιχεία και έγγραφα από την υπηρεσία που απαιτούνται για την προσφυγή

Το δικονομικό σκεπτικό της διεκδίκησης όπως που κατατέθηκε στο ΣτΕ από την ΑΔΕΔΥ μέσω της δικηγόρου που την εκπροσώπησε

Γνωμοδότηση της νομικής συμβούλου της ΑΔΕΔΥ για την προσφυγή

Για την συνδικαλιστική – διεκδικητική πλευρά του ζητήματος επαναλαμβάνουμε αυτά που είχαμε γράψει τον Οκτώβριο του 2018:

“…το ζήτημα της διεκδίκησης των επιδομάτων τα οποία αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό έχει πολύ δρόμο ακόμη για να κριθεί οριστικά σε νομικό επίπεδο. Οι κατακτήσεις των εργαζόμενων ενός αιώνα ακυρώθηκαν από τα μνημόνια και σε αυτές περιλαμβάνονται και τα επιδόματα που σήμερα διεκδικούμε τη μη παραγραφή τους.
Το δημοσιοϋπαλληλικό κίνημα πρέπει να επαναφέρει στο διεκδικητικό του πλαίσιο, όχι μόνο τα επιδόματα που αντικατέστησαν το 13ο και 14ο μισθό αλλά το σύνολο των απαιτήσεων που πρέπει να έχει ένας εργαζόμενος για μια σύγχρονη και αξιοπρεπή ζωή.

Σε μια τέτοια κατεύθυνση το ζήτημα που αφορά τα επιδόματα τα οποία ζητάμε σήμερα, όπως και κάθε άλλη διεκδίκησή μας, δεν αποτελεί νομικό επίδικο αλλά επίδικο αγωνιστικό.

Δηλαδή αν στο αγωνιστικό πεδίο είμαστε αποφασισμένοι τότε το νομικό αποτέλεσμα θα είναι θετικό και θα ακολουθήσει.”