Για την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών

Για την έκδοση ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών
σε μέλη του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
και σε μέλη του οικογενειακού τους περιβάλλοντος

Οδηγίες ΑΔΕΔΥ

Οδηγίες ΑΔΕΔΥ

Συνάδελφοι η διαδικασία της έκδοσης ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών του ΟΑΣΑ και οι όροι της επιδότησης περιγράφονται στο έγγραφο της ΑΔΕΔΥ που σας έχει αποσταλεί.

Στο έγγραφο αυτό επίσης περιγράφεται λεπτομερώς η διαδικασία για όσους θα βγάλουν κάρτα για πρώτη φορά και για όσους ήδη έχουν.

Ο αριθμός της ηλεκτρονικής κάρτας που θα φορτιστεί με επιδότηση, μαζί με τα χρήματα που αντιστοιχούν στην ετήσια ή εξαμηνιαία συνδρομή δίνονται στον Ταμία του ΣΕΤΕΕ, Σωτήρη Ποντικάκο.

Καταληκτική ημερομηνία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας από τη μεριά του ΣΕΤΕΕ ώστε να προωθηθούν τα χρήματα και η λίστα στην ΑΔΕΔΥ είναι η Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με τη νέα σύμβαση Α.Δ.Ε.Δ.Υ. – Ο.Α.Σ.Α., οι τιμές επαναφόρτισης αναγράφονται παρακάτω:


ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 330€ – έκπτωση 15% = 280,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ:

ονομαστικής αξίας 170€ – έκπτωση 13% = 147,90 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν για όλα τα μέσα αρμοδιότητας του ΟΑΣΑ: Λεωφορεία, Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό (μέχρι Κορωπί), και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα Προαστιακού Μ αγούλα-Πειραιάς-Κορωπί). Δεν ισχύουν στις Λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου, στη γραμμή Χ80 και στο τμήμα του Μετρό Κορωπί –Αεροδρόμιο.


ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 490€ – έκπτωση 15% = 416,50 €

ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΚΑΡΤΑ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΩΝ ΔΙΑΔΡΟΜΩΝ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ

ονομαστικής αξίας 250€ – έκπτωση 13% = 217,50 €

Αυτές οι ενιαίες κάρτες απεριορίστων διαδρομών ισχύουν σε όλα τα μέσα αρμοδιότητας Ο.Α.Σ.Α., Λεωφορεία (και στις λεωφορειακές γραμμές EXPRESS του Αεροδρομίου), Τρόλλεϋ, Τραμ, Ηλεκτρικό Σιδηρόδρομο, Μετρό έως το Αεροδρόμιο και στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ (στο τμήμα του Προαστιακού Μαγούλα – Πειραιάς – Αεροδρόμιο). Δεν ισχύουν στη γραμμή Χ80.

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

ΑΔΕΔΥ: Για την έκδοση ή ανανέωση ετήσιων ηλεκτρονικών καρτών απεριορίστων διαδρομών