Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση

Συναδέλφισες – συνάδελφοι, μετά την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που καλέστηκε για την Τετάρτη 2 Ιανουαρίου, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, σε νέα Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο με τα ίδια θέματα:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
  2. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
  3. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων
  4. Έκθεση προγράμματος και θέσεων υποψηφίων

Σύμφωνα με το Καταστατικό:
Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών (Τρίτη 15 Ιανουαρίου στον ίδιο χώρο) και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Πρόσκληση για Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση