Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΣΤΟ ΚΥΣ ΤΕΕ ΟΑΣΠ

Στο Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ κοινοποιήθηκε έγγραφο (αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3472 – 4/12/2018)  των συναδέλφων υποψηφίων για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ Αχλαδιώτη Γιώργου και Ζαπαντιώτη Μαρίας για τον αποκλεισμό ψηφοδελτίων συναδέλφων από πολλά Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ για τις εκλογές του Κοινού Υπηρεσιακού Συμβουλίου ΤΕΕ – ΟΑΣΠ.

Το Δ.Σ. στη συνεδρίασή του την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου, αφού συζήτησε μέσω τηλεδιάσκεψης με τους συναδέλφους Αχλαδιώτη Γιώργο και Ζαπαντιώτη Μαρία και άκουσε τις απόψεις τους αποφάσισε κατά πλειοψηφία (3 υπέρ 1 κατά) να απευθύνει αίτημα προς την υπηρεσία για επανάληψη των εκλογών για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ.

Η Απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για το Κοινό Υπηρεσιακό Συμβούλιο ΤΕΕ – ΟΑΣΠ