Month: Νοέμβριος 2018

Ανακοίνωση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για τη στάση εργασίας την Τρίτη 27 Νοεμβρίου

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ χαιρετίζει τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ οι οποίοι με πρωτόγνωρα ποσοστά (περίπου 80% στο σύνολο) συμμετείχαν στην στάση εργασίας που κήρυξε για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου το Δ.Σ. για την απόσυρση του Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ.

Το Δ.Σ. χαιρετίζει την ανακοίνωση της ΕΜΔΥΔΑΣ η οποία στέκεται αλληλέγγυα στον αγώνα μας και αφορά όλους τους εργαζόμενους μηχανικούς.

Πιστεύουμε ότι με επιμονή, διάλογο αλλά και συλλογικό αγώνα, τα αιτήματά μας για την απόσυρση του Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ, ενάντια στην ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών μας, για ένταξη στον Κρατικό Προϋπολογισμό και στους Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, θα δικαιωθούν.

συναδελφικά

Για το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ

ο Πρόεδρος
Αβραμίδης Κώστας

ο Γενικός Γραμματέας
Λαδικός Ηλίας

 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ. Από την έναρξη του ωραρίου ως τις 12 μμ

Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3459
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
28046 – 21/11/2018

 

ΣΤΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΡΙΤΗ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Από την έναρξη του ωραρίου ως τις 12 μμ

Για την απόσυρση του Οργανογράμματος
και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ συνεδρίασε έκτακτα την Τρίτη 13 Νοεμβρίου με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης την απόφαση της Δ.Ε. του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΤΓΟΔ/875/30.4.2018) και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που κοινοποιήθηκε από το Πρόεδρο του ΤΕΕ σε μια σειρά αποδέκτες, πλην του ΣΕΤΕΕ.

Η απόφαση της Δ.Ε. αλλά και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ που την υλοποιεί βρίσκουν αντίθετους τους εργαζόμενους του ΤΕΕ.

Το οργανόγραμμα που αποφασίστηκε καταργεί τις δομές του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ακυρώνει τον Πανελλαδικό χαρακτήρα του. Το σύνολο σχεδόν των Περιφερειακών υποβαθμίζεται σε Γραφεία χωρίς καμιά αξιολόγηση του έργου τους ή της σημασίας τους ορισμένες φορές σαν υπηρεσίες που αφορούν ακριτικές περιοχές τις χώρας. Ο κανόνας που εμφανίζεται σαν «προϋπόθεση» και αφορά τη στελέχωσή τους με 5 υπαλλήλους για να χαρακτηριστούν Τμήματα είναι παρελκυστικός καθώς ο αριθμός των υπαλλήλων που το στελεχώνουν πρέπει να αναφέρεται ακριβώς στο Οργανόγραμμα και όχι να αποτελεί τυχαία «προϋπόθεση».

Ταυτόχρονα, στο Κεντρικό ΤΕΕ καταργούνται κρίσιμα Τμήματα και υπηρεσίες που διαμορφώνουν τη φυσιογνωμία ενός Επιστημονικού φορέα όπως το Τεχνικό Επιμελητήριο. Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης μετατρέπεται σε ένα Τμήμα Βιβλιοθήκης και σε αυτό συγχωνεύονται λειτουργίες άλλων Τμημάτων που καταργούνται (πχ Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ). Η Διεύθυνση Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης όμως και η Βιβλιοθήκη του ΤΕΕ έχει κεντρικό ρόλο στο συντονισμό των υπόλοιπων βιβλιοθηκών του ΤΕΕ στην Περιφέρεια και ήδη αναπτύσσει σοβαρές επιστημονικές πρωτοβουλίες σε ερευνητική κατεύθυνση σε συνεργασία με τον ΟΒΙ και ερευνητικές ομάδες του Πολυτεχνείου.

Η κατάργηση του Τμήματος Επιστημονικών Επιτροπών, του Τμήματος Επιστημονικών Εκδόσεων του ΤΕΕ δίνει επίσης τον τόνο για τις αλλαγές που επιφέρει το Οργανόγραμμα στη φυσιογνωμία του Επιμελητηρίου. Στην ίδια κατεύθυνση η βιβλιοθήκη του Τμήματος Κεντρικής Μακεδονίας «εξαφανίζεται» αφήνοντας ένα  μεγάλο κενό στο δεύτερο μεγαλύτερο Περιφερειακό της Χώρας.

Αναρωτιόμαστε τι είδους αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ είναι αυτή που κλείνει Περιφερειακά αντί να τα στελεχώσει με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ, κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, το Τμήμα Επιστημονικών Επιτροπών, τις βιβλιοθήκες και δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα;

Το νέο Οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ αποτελεί συνέχεια της μνημονιακής λογικής που θέλει ένα συγκεντρωτικό ΤΕΕ με υποβαθμισμένο τον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο. Είναι συνέχεια της ίδιας λογικής που αναθέτει στην ιδιωτική Remaco την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ και εκχωρεί σε άλλη ιδιωτική εταιρεία τον εσωτερικό έλεγχο της υπηρεσίας, δηλαδή καθήκοντα Γενικής Διεύθυνσης.

Συναδέλφισσες συνάδελφοι,
πιστεύουμε ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θα λυθούν μόνο με τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας και όχι με κατάργηση των δομών του ΤΕΕ. Παλεύουμε για ανάπτυξη του ΤΕΕ προς όφελος της κοινωνίας και των μηχανικών και όχι σε συρρίκνωση των δομών του.

Το Δ.Σ. ζητά την απόσυρση του συγκεκριμένου Οργανογράμματος και του Σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ.

Για το σκοπό αυτό προκηρύσσουμε στάση εργασίας  στο ΤΕΕ για την Τρίτη 27 Νοεμβρίου από το πρωί έως τις 12 μμ και καλούμε την Ομοσπονδία (ΠΟΣΕΥΕΠΕΧΩΔΕ) την ΕΜΔΥΔΑΣ και όλους τους φορείς των μηχανικών να στηρίξουν τον αγώνα μας.

Απόφαση του Δ.Σ. για τη στάση εργασίας Τρίτη 13 Νοεμβρίου
Απόφαση της ΔΕ για το οργανόγραμμα
Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ Τρίτη 20 Νοεμβρίου στις 11 πμ.

Αθήνα 16 Νοεμβρίου 2018

Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3456
Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:
27647 – 16/11/2018

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΣΕ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τρίτη 20 Νοεμβρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1o όροφο

 

Συναδέλφισες – συνάδελφοι, μετά την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που καλέστηκε για την Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, σε νέα Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τη Τρίτη 20 Νοεμβρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο με τα ίδια θέματα:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και προσδιορισμός ημερομηνίας εκλογών

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, η συνέλευση αυτή βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2018/11/prosklisi_ekogoapologistiki_20_11.pdf

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – Δευτέρα 12 Νοεμβρίου στις 11 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1o όροφο

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Δευτέρα 12  Νοεμβρίου στις 11 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1o όροφο

Συναδέλφισες – συνάδελφοι, μετά την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που καλέστηκε για την Πέμπτη 1 Νοεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, σε νέα Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 12  Νοεμβρίου στις 11 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο με τα ίδια θέματα:

  1. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής και προσδιορισμός ημερομηνίας εκλογών

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες, αν οι παρόντες δεν είναι περισσότεροι του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα. Εάν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, καλείται νέα με τα ίδια θέματα και μετά παρέλευση οκτώ (8) ημερών. Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Διευκρινήσεις πάνω στο οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ

Αθήνα 7 Νοεμβρίου 2018

 Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3451

Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ:26729 – 07/11/2018

 

Προς τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, Γιώργο Ν. Στασινό 

Θέμα: Διευκρινήσεις πάνω στο οργανόγραμμα και το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ , που στάλθηκε στα Περιφερειακά Τμήματα.

Κύριε Πρόεδρε, το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ ενημερώθηκε από συναδέλφους για την αποστολή (2/11/2018) από τη Γραμματεία Προέδρου της απόφασης της Δ.Ε. του ΤΕΕ για το Οργανόγραμμα (ΑΡ. ΠΡΩΤ.: ΤΓΟΔ/875/30.4.2018) και το  Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του Οργανισμού του ΤΕΕ  στα Περιφερειακά Τμήματα για παρατηρήσεις.

Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ έχουν εκφράσει την κατηγορηματική αντίθεσή τους στο σχέδιο του οργανογράμματος που έχει ψηφιστεί από τη Δ.Ε.. Στην συνάντηση που έγινε με εσάς και το Δ.Σ. την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2018 σας «ζητήσαμε να ενημερωνόμαστε για κάθε διαδικασία σε οποιοδήποτε όργανο του ΤΕΕ (Δ.Ε., Αντιπροσωπεία) αφορά στην αλλαγή του οργανογράμματος ώστε να μπορούμε να παρέμβουμε με τις θέσεις μας.» (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3361, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 18723 – 26/07/2018). Στο εύλογο αυτό αίτημα αυτό του Δ.Σ. είχαμε τη συμφωνία σας.

Για αυτό μας εκπλήσσει η ανακίνηση του θέματος χωρίς καμιά ενημέρωση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου του ΣΕΤΕΕ ώστε να εκφραστούν οι θέσεις του.
Ειδικά όταν ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ εκπροσωπείται και στην Επιτροπή για το Οργανόγραμμα την οποία σύστησε το ΤΕΕ με απόφασή σας για το ζήτημα.

Ζητάμε λοιπόν άμεση ενημέρωση για τις διαδικασίες (σε επίπεδο ΤΕΕ και Πολιτείας) που έχουν αποφασιστεί και που αφορούν στην αλλαγή του οργανογράμματος του ΤΕΕ.

Υπενθυμίζουμε τις θέσεις μας πάνω στο θέμα που σας έχουν παραδοθεί στη συνάντηση που είχαμε μαζί σας, τη Δευτέρα 4 Ιουνίου 2018 (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3313, Αρ. Πρωτοκόλλου TEE – 14484 – 04/06/2018):

«……

  1. Οι εργαζόμενοι στο ΤΕΕ είμαστε αντίθετοι στην μετατροπή των Τμημάτων του ΤΕΕ σε Γραφεία. Αντίθετα πιστεύουμε ότι είναι επείγον να στελεχωθούν με το προσωπικό που αντιστοιχεί στον σύνθετο κοινωνικό ρόλο του ΤΕΕ. Η υποβάθμιση των Περιφερειακών Τμημάτων σε Γραφεία θα τα οδηγήσει σε μαρασμό και ενδεχόμενο κλείσιμο.
  2. Θεωρούμε ότι επίσης η μείωση των Τμημάτων στην Αθήνα γίνεται με κριτήριο την περιστολή δαπανών και μόνο και όχι στο πλαίσιο ενός σχεδίου που αντιστοιχεί το ΤΕΕ στις σύγχρονες ανάγκες των μηχανικών και της κοινωνίας.
  3. Αντίθετους μας βρίσκει, η δημιουργία Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. Δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε την αξιολόγηση των δομών του ΤΕΕ που κλείνει το Τμήμα Επιστημονικών Εκδόσεων, ή το Τμήμα Επιστημονικών Επιτροπών και δημιουργεί περιττές δομές Εσωτερικού Ελέγχου και ένα καθόλα περιττό Τμήμα. Είμαστε απολύτως αρνητικοί πάνω σε αυτό.
  4. Σαν Σύλλογος Εργαζόμενων δεν μπορούμε να συνεισφέρουμε σε ένα διάλογο αν δεν απαντηθεί κατ αρχήν, ο αριθμός των εργαζομένων που θα στελεχώνουν το νέο οργανόγραμμα και η περιγραφή των θέσεων εργασίας.

Οι εργαζόμενοι του ΤΕΕ έχουμε πεισθεί ότι τα οικονομικά προβλήματα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας, θα λυθούν μόνο με τη δικαίωση του αγώνα για ένταξη του ΤΕΕ στον Κρατικό Προϋπολογισμό και την κατάργηση της μνημονιακής νομοθεσίας που στέρησε από το ΤΕΕ τον κοινωνικό πόρο του 2%,  ώστε η κοινωνία να αναλάβει την ευθύνη που της αντιστοιχεί για το θεσμοθετημένο ρόλο του ΤΕΕ.

…..»

Με εκτίμηση

Για το Δ.Σ του Συλλόγου Εργαζόμενων στο ΤΕΕ