Απάντηση στην επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ. Πρωτ.: 205 – 18/9/2018) για το ζήτημα των διαδικασιών στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΤΕΕ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
στις 18 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ έλαβε επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ. Πρωτ.: 205 – 18/9/2018) που αφορά στην κριτική πάνω στις διαδικασίες της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και της επιστολικής ψήφου, σε όσα Περιφερειακά Τμήματα δεν σχηματίζεται Εκλογικό Κέντρο (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3375, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 20611 – 6/09/2018).

Το Δ.Σ. μετά από αυτό συνεδρίασε έκτακτα την Παρασκευή στις 21 Σεπτεμβρίου και έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3387, Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 22141 – 24/09/2018) απαντώντας στην Ομοσπονδία.

 


Υ.Γ.: * Στην ανακοίνωση αναφέρεται από παραδρομή «Σύλλογος Εργαζομένων Γεωργικού Συνεταιρισμού Δήμητρα» αντί για το σωστό: Σύλλογος Εργαζομένων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα (ΣΥΛ.ΕΕ.Γ.Ο)