Month: Σεπτέμβριος 2018

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ – Πέμπτη 4 Οκτωβρίου στις 11 πμ.

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Πέμπτη 4  Οκτωβρίου στις 11 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο

Συναδέλφισες – συνάδελφοι, μετά την αδυναμία σχηματισμού απαρτίας στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση που καλέστηκε για την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, σε νέα Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 4  Οκτωβρίου στις 11 πμ στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο.

 1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό
 3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 5. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 6. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων
 7. Έκθεση προγράμματος και θέσεων υποψηφίων

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, «οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες, αν οι παρόντες δεν είναι περισσότεροι του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα. Εάν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, καλείται νέα με τα ίδια θέματα και μετά παρέλευση οκτώ (8) ημερών. Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Εάν και η δεύτερη συνέλευση δε βρεθεί σε απαρτία, τότε καλείται Γ.Σ. για τρίτη φορά σε διάστημα πέντε (5) ημερών και βρίσκεται σε απαρτία εάν είναι παρόντες το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

Η εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση σύμφωνα με το Καταστατικό:

«Άρθρο 16

Η Γ.Σ. του Φεβρουαρίου κάθε τρίτο χρόνο είναι εκλογοαπολογιστική και ενεργεί τα ακόλουθα:

 1. Εγκρίνει ή όχι τον απολογισμό του Δ.Σ. και την έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και αποφασίζει για την απαλλαγή τους από τις ευθύνες τους.
 2. Εκλέγει τριμελή Εφορευτική Επιτροπή με ισάριθμα αναπληρωματικά μέλη τα οποία δεν μπορούν να είναι και υποψήφιοι.
 3. Ορίζει τον τόπο και το χρόνο των αρχαιρεσιών για την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των αντιπροσώπων για τη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση. Το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην ημέρα λήψης της σχετικής απόφασης και της διεξαγωγής των αρχαιρεσιών δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 8 ημερών και μεγαλύτερο των 15.
 4. Ανακηρύσσει τους συνδυασμούς ή τους μεμονωμένους υποψηφίους με βάση καταρτισθέντα πίνακα κατ΄ αλφαβητική σειρά των αιτήσεων υποψηφιοτήτων που υποβλήθηκαν μέχρι το μεσημέρι της προηγούμενης ημέρας της Γ.Σ.

Στην περίπτωση που δεν υποβληθούν αιτήσεις συνδυασμών ή μεμονωμένων υποψηφίων, κάθε εκλογέας ψηφίζει ελεύθερα, κατά την κρίση του, από την αλφαβητική κατάσταση των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

 1. Οι υποψήφιοι, εάν επιθυμούν, εκθέτουν στη Γ.Σ. το πρόγραμμά τους.»

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Αβραμίδης Κώστας

Λαδικός Ηλίας

Απάντηση στην επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ. Πρωτ.: 205 – 18/9/2018) για το ζήτημα των διαδικασιών στην Εκλογοαπολογιστική Συνέλευση του ΣΕΤΕΕ

Συναδέλφισες, συνάδελφοι,
στις 18 Σεπτεμβρίου το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ έλαβε επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (αρ. Πρωτ.: 205 – 18/9/2018) που αφορά στην κριτική πάνω στις διαδικασίες της Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης και της επιστολικής ψήφου, σε όσα Περιφερειακά Τμήματα δεν σχηματίζεται Εκλογικό Κέντρο (Αρ. Πρωτ. ΣΕΤΕΕ: 3375, Αρ. Πρωτ. ΤΕΕ: 20611 – 6/09/2018).

Το Δ.Σ. μετά από αυτό συνεδρίασε έκτακτα την Παρασκευή στις 21 Σεπτεμβρίου και έβγαλε την παρακάτω ανακοίνωση (Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΕΤΕΕ: 3387, Αρ. Πρωτοκόλλου ΤΕΕ: 22141 – 24/09/2018) απαντώντας στην Ομοσπονδία.

 


Υ.Γ.: * Στην ανακοίνωση αναφέρεται από παραδρομή «Σύλλογος Εργαζομένων Γεωργικού Συνεταιρισμού Δήμητρα» αντί για το σωστό: Σύλλογος Εργαζομένων Ελληνικού Γεωργικού Οργανισμού Δήμητρα (ΣΥΛ.ΕΕ.Γ.Ο)

Έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μ.μ.

Την Παρασκευή 21 Σεπτεμβρίου και ώρα 12 μμ, θα συνεδριάσει το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ.

Η συνεδρίαση είναι ανοιχτή σε κάθε εργαζόμενο ώστε την παρακολουθήσει.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΕΕ

Θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Επιστολή του Προεδρείου της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. (Α.Π. ΣΕΤΕΕ: 3381/19/9/2018) για τις αποφάσεις που αφορούν στις εκλογές του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
 2. Θέματα του Μητρώου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ
 3. Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση
 4. Ορισμός εκπροσώπων του ΣΕΤΕΕ στα Περιφερειακά Τμήματα
 5. Ενημέρωση για την πορεία θεμάτων των εργαζόμενων.
 6. Ενέργειες για επιστροφή στους ασφαλισμένους του ΤΕΕ στο ΤΣΜΕΔΕ, των εισφορών του νόμου 3986/2011 (άρθρο 44)

Η πρόσκληση για την έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ.

Επιστολή της Π.Ο.Σ.Ε.Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε για την Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση του Συλλόγου εργαζομένων ΤΕΕ

ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου στις 10.30 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο

 

Συνάδελφοι, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους στο ΤΕΕ από την Αθήνα και τα Περιφερειακά Τμήματα, στην εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου στις 10.30 πμ. στην αίθουσα εκδηλώσεων του ΤΕΕ στον 1ο όροφο.

 1. Διοικητικός Απολογισμός του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου
 2. Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής για τον Οικονομικό Απολογισμό
 3. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού
 4. Εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής
 5. Ορισμός ημερομηνίας εκλογών
 6. Ανακήρυξη των Συνδυασμών ή των Μεμονωμένων υποψηφίων
 7. Έκθεση προγράμματος και θέσεων υποψηφίων

Στην Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι από τα Περιφερειακά Τμήματα μέσω τηλεδιάσκεψης και θα κρατηθούν ηχογραφημένα Πρακτικά.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, οι αποφάσεις της Γ.Σ. είναι άκυρες, αν οι παρόντες δεν είναι περισσότεροι του ενός δευτέρου (1/2) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών, που εργάζονται στις υπηρεσίες του ΤΕΕ, στην Αθήνα. Εάν δεν γίνει απαρτία στην πρώτη συνέλευση, καλείται νέα με τα ίδια θέματα και μετά παρέλευση οκτώ (8) ημερών. Η συνέλευση αυτή είναι σε απαρτία αν είναι παρόντες το ένα τρίτο (1/3) των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών της Αθήνας.

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.   Ο Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ.
Αβραμίδης Κώστας Λαδικός Ηλίας

 

Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ για τον Πρόεδρο της ΕΝΕΔΕΠ

Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα να βγει ψήφισμα καταγγελίας για την επίθεση που δέχτηκε ο Πρόεδρος της Ένωσης Εργαζομένων στη Διακίνηση Εμπορευματοκιβωτίων στις προβλήτες του Πειραιά (ΕΝΕΔΕΠ).

Ολόκληρο το ψήφισμα http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2018/09/enedep_psifisma.pdf

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, την Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου

Την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου, στις 12 μμ συνεδρίασε το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στο γραφείο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ. Η συνεδρίαση ήταν σε απαρτία με παρόντα 5 τακτικά μέλη του Δ.Σ. (Ηλίας Λαδικός, Τότα Αντωνιάδου, Σωτήρης Ποντικάκος, Αβραμίδης Κώστας, Χυδήρογλου Θεόδωρος).

Αφού διαπιστώθηκε η απαρτία, αποφασίστηκε ομόφωνα να τηρούνται ηχογραφημένα πρακτικά ώστε να βοηθηθεί ο γραμματέας στην καταγραφή της συζήτησης.

Την συνεδρίαση παρακολούθησαν και τοποθετήθηκαν  οι συναδέλφισσες:  Μαρία Μελενικιωτoυ  από το Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Μακεδονίας, με σύνδεση που έγινε μέσω της εφαρμογής skype (λογαριασμός seteetemp) και η συνάδελφος  από τις υπηρεσίες του ΤΕΕ στην Αθήνα, Φαίη Πετρούτσα.

(ολόκληρη η ενημέρωση στο αρχείο: enimerotiko_praktiko_5_9)

 

Να παρθεί πίσω η εκδικητική απόλυση στη SELLER Hellas – Καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

Ψήφισμα του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ

Το Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ στη συνεδρίασή του την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου αποφάσισε ομόφωνα να βγει ψήφισμα απαιτώντας:

Να παρθεί πίσω η εκδικητική απόλυση στη SELLER Hellas

Καμία παραβίαση προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων

Ολόκληρο το ψήφισμα http://www.setee.net/fin/wp-content/uploads/2018/09/smt_seller.pdf

Κάλεσμα του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ για τη ΔΕΘ

Απόφαση της συνεδρίασης του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ που έγινε την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου για τη ΔΕΘ:

deth_apofasi

ΟΛΕΣ και ΟΛΟΙ στα συλλαλητήρια

το ΣΑΒΒΑΤΟ 8 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018 στη Θεσσαλονίκη

Ο Σύλλογος Εργαζόμενων ΤΕΕ καλεί τους εργαζόμενους να διαδηλώσουν μαζί με το λαό ενάντια στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ – ΑΝΕΛ και την πολιτική της.

Σε μια περίοδο που η φορομπηχτική πολιτική της κυβέρνησης και η αρπαγή των πόρων επιβίωσης των εργαζόμενων για τα μνημονιακά υπερπλεονάσματα, οδηγεί σε αδιέξοδο τους εργαζόμενους, ο  πρωθυπουργός του διάτρητου πια «προγράμματος Θεσσαλονίκης» της ΔΕΘ του 2014, εμφανίζεται στη ΔΕΘ του 2018 και πάλι με το τρύπιο καλάθι των υποσχέσεων και των ψεύτικων προσδοκιών. Προσδοκίες για τα μνημόνια που δήθεν «έληξαν».

Τα μνημόνια όμως που «έληξαν» ο λαός συνεχίζει να τα ζει καθημερινά στους μειωμένους μισθούς του, στη νεολαία χωρίς μέλλον και στην εξαθλίωση των απόμαχων της δουλειάς και της ζωής.

Απέναντι στην κυβέρνηση που αφιερώνει τη σημαιοστολισμένη ΔΕΘ στις πολεμοκάπηλες ΗΠΑ, οι εργαζόμενοι αντιπαρατάσσουμε τον δίκαιο αγώνα για ψωμί και δουλειά, ειρήνη και συναδέλφωση όλων των λαών.

Συνεδρίαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΕΕ, Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

Πρόσκληση για συνεδρίαση του Δ.Σ. Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018

prosklisi_5_9_2018

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ θα συνεδριάσει την Τετάρτη 5 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 12 μμ, στο γραφείο του Συλλόγου (403) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Οργανόγραμμα
 2. Ένταξη στη Γενική Κυβέρνηση
 3. Ενημέρωση από τη συνάντηση με τον Πρόεδρο του ΤΕΕ, στις 25 Ιουλίου
 4. Αιτήσεις εγγραφής στο Σύλλογο Εργαζόμενων ΤΕΕ
 5. Εκκαθάριση του Μητρώου του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ από συναδέλφους που μετατάχθηκαν.
 6. Ορισμός ημερομηνίας Εκλογοαπολογιστικής Γενικής Συνέλευσης
 7. Τεχνική υποδομή για την Γενική Συνέλευση με συμμετοχή των εργαζόμενων στα Περιφερειακά Τμήματα του ΤΕΕ (τηλεδιάσκεψη)
 8. Ορισμός εκπροσώπων του ΣΕΤΕΕ στα Περιφερειακά Τμήματα
 9. Πορεία ζητημάτων εργαζόμενων (πρόσθετες αμοιβές – υπερωρίες, καταβολή των οφειλόμενων από τις εκλογές, ζητήματα υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας και συνθηκών εργασίας, εργαζόμενοι από ΙΕΚΕΜ)
 10. Οικονομική τακτοποίηση μελών του ΣΕΤΕΕ
 11. Ζητήματα εργαζόμενων από το Περιφερειακό Τμήμα Κεντρικής Μακεδονίας
 12. Κάλεσμα του ΣΕΤΕΕ για την πανεργατική κινητοποίηση στη ΔΕΘ