Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, την Παρασκευή, 13 Ιουλίου

Ενημέρωση από τη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Συλλόγου Εργαζόμενων ΤΕΕ, την Παρασκευή, 13 Ιουλίου

Θεματολογία και αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με την Πρόσκληση: